Thumbnail

Årsavslutning (firma og klient)

Årsavslutning 2020.2a (firma og klient)

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

• Forbedringer ved innsendelse av digitale noter til Brønnøysund for følgende noter: 

- Lønn 
- Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

• Saldo for tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte følger med ved innsendelse av årsregnskapet. 

• Mulighet til å legge inn navn på konsernspiss i note for «Datterselskap, tilknyttet selskap m v» dersom mor ikke er konsernspiss. 

• Saldo for resultat før skattekostnad i disponering oppdaterer seg dersom det skjer endring i saldobalanse/linjeinndeling.