Thumbnail

Årsavslutning (firma og klient)

Årsavslutning 2020.1 (firma og klient)

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

•    Implementert Microsoft Hurtig hjelp (Quick assist) - en innebygd tjeneste i Microsoft Windows 10, som et alternativ til Team Viewer for fjernstyring ved support

•    Endret navn på noen postkoder i nye Årsavslutning, i tillegg til at vi har lagt til en ny regnskapslinje som er kommet med i RF1167 og RF1175: 
        -    Tilskudd kompensasjonsordning 

•    Selskapsnavnet og organisasjonsnummer i topptekst er synlig ved valg av mal for aksjeselskap

•    Justeringer slik at noter for konsern vises korrekt i utskrift hvis mor er uten transaksjoner i noten

•    Forbedringer ved import og eksport av SAF-T filer