Thumbnail

Årsavslutning Klient

Årsavslutning 2018.3 Klient

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

Logo, topptekst og bunntekst i årsrapporten
Ny mulighet for å legge inn egen logo i årsrapporten. Det kan legges inn logo på forsiden og i topptekst/bunntekst. I tillegg til bildelogo kan du selv velge hvilken tekstinformasjon du ønsker å hente inn til topp- og bunntekst.
Se våre tips til bruk av logo... 

Egenkapitaloppstilling IFRS
For selskaper som følger IFRS og har foretatt endring i regnskapsprinsipp fra 31.12.2018 til 01.01.2019, er det lagt til en linje for Prinsippendringer før Egenkapital 01.01.2019.  

Import av SAFT-fil
Inkluderer nå kostnadssted og importerer også fjorårstallene på kontoene. Det er også foretatt forbedringer i hastigheten ved import av store SAFT-filer. 

Avstemming
I avstemmingsskjemaet for merverdiavgift hentes det nå inn UB skyldig mva. til den siste terminkolonne det foretas avstemming i tilfeller hvor det ikke er importert transaksjoner fra regnskapssystemet.

I avstemmingsskjemaet for arbeidsgiveravgift er håndteringen av årets innbetaling for arbeidsgiveravgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning endret.

Budsjett
I resultatbudsjettet er det gjort en korrigering av fortegn når kontospesifiseringer til budsjettlinjene benyttes. Det er også rettet feil med differanse i balansebudsjett pga. skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 

Altinn
Rettet feil ved innsendelse til Altinn der markeringene for at årsregnskapet ikke skal revideres, utarbeidet av ekstern regnskapsfører og bistand fra ekstern regnskapsfører ikke ble sendt inn. 

Noter
I note for aksjekapital ble C-aksjer fra aksjonærregisteroppgaven i Skatt ikke overført i forrige versjon. I konsernskattenoten er beregningen for midlertidige forskjeller endret. 

Årsavslutning 2018.3

Dokumentasjon

Document/Product Fil Changed Version
Årsavslutning 2018.3 Nyheter Årsavslutning Nyheter 2018-3.pdf 2019-04-04 2018.3