Thumbnail

Last ned Byrå klientinstallasjon

Byrå/ByråTid 2020.4

Nyheter i Byrå/ByråTid 2020.4

Velkommen til denne nye versjonen av Byrå 2020.4. I denne versjonen har vi implementert en rekke endringer og forbedringer:

1. Import fra Enhetsregistret 

Ved registering av ny klient i Byrå, ser man nå en oversikt over alle registrerte styremedlemmer i eget vindu. Man kan selv velge hvilke som skal overføres til Byrå.

2. PEP kryss under ”Roller” 

I fanen «Grunndata» kommer et nytt felt. Mulighet for å krysse av dersom en person er politisk eksponert «PEP». 

3. Nye roller under Rolleoversikten

Det har blitt lagt inn to nye roller under Rolleoversikten - «Reell rettighetshaver» og «Legal eier».

4. Lagt til aksjeoversikt (aksjeinvesteringer)

Under «Virksomhet» er det nå mulig å legge til en aksjeoversikt.  

5. Masseoppdatering av hovedklientfeltet 

Nå er det mulig  oppdatere feltet for alle klienter.  

6. Øvrige rettelser og forbedringer 

•    Justert dato for opprettede dokumenter i fanen for “Dokumenter”. Når du legger til et dokument vises riktig dato for når dokumentet ble opprettet.  
•    Oppdaterte informasjonsmeldinger.
•    Ny lisenshåndterer.


Ta kontakt med vår support for mer informasjon om prosedyre for oppdatering.