Kontor-Wolters-Kluwer

Dokument

Dokument 2021.1

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

  • Gavebrev. Brukes f.eks. når pliktdelsarv skal avkortes, når man ikke ønsker at overformynderiet skal forvalte gaven for en umyndig mottaker, eller vil at gaven skal værer mottakerens særeie. Dokumentene kan signeres digitalt dersom man har tilleggsmodulen Penneo.
     
  • Personvern- og taushetserklæring for ansatte på engelsk. Personopplysningsloven krever at arbeidsgiver informerer hvordan arbeidstakers personopplysninger behandles og at de som behandler personopplysninger forplikter seg til å behandle disse konfidensielt. Disse malene finnes allerede på norsk, men disse engelske versjonene kan brukes overfor utenlandske arbeidstakere.

Vi har fjernet blankettene G7360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. og G7356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense mv. Dette fordi Landbruksdirektoratet har bygd om blankettene og de ligger på direktoratets nettsider for enkel nedlastning og utfylling.