Kontor-Wolters-Kluwer

Dokument

Dokument 2021.2

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

  • Konsulentavtale. Dokumentmalen brukes ved avtale mellom en oppdragsgiver og en selvstendig oppdragstaker (konsulenten).
  • Risikovurdering etter hvitvaskingsloven. Dokumentmalen brukes når man som rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven skal vurdere risikoen for hvitvasking eller terrorfinansiering hos kunden. Malen inngår også i caset «Oppdragsavtale». Dersom du ønsker å vite mer om temaet, klikk her.

I tillegg har vi oppdatert og forbedret en rekke dokumentmaler. Vi har bl.a. oppdatert gavebrevmalen slik at den også kan brukes til å gi gave til juridiske personer. Les mer om gaver her.

Styre- og generalforsamlingsmalene er oppdatert i samsvar med endringer i aksjeloven som nå sidestiller elektroniske og fysiske møter.

Dokument 2021.2

Document/Product Fil Changed Version
Dokument Bedrift Innholdsoversikt Dokument Bedrift 2021.2.pdf 2021-06-17 2021.2
Dokument Total Innholdsoversikt Dokument Total 2021.2.pdf 2021-06-17 2021.2