Thumbnail

GDPR-arbeidet

hos Wolters Kluwer

GDPR brukerveiledning

Thumbnail

GDPR (forkortelse for forordningen «General Data
Protection Regulation») trådte i kraft i Norge den 20. juli 2018.

Når du bruker Wolters Kluwers applikasjoner og tjenester behandler du personopplysninger som reguleres av GDPR. Det er deg, som såkalt behandlingsansvarlig, som er ansvarlig for at GDPR overholdes. Wolters Kluwer er databehandler når vi i forbindelse med support kan få tilgang til personopplysninger.
I vår brukerveiledning kan du få mere informasjon om hvordan du overholder GDPR når du bruker Wolters Kluwers programvarer. For generell informasjon om GDPR og hvordan du overholder forordningen i sin helhet, anbefaler vi Datatilsynets veiledninger på www.datatilsynet.no.

Les mer

Oppdaterte generelle vilkår

For å overholde GDPR er våre generelle
abonnementsvilkår oppdatert med et eget punkt om behandling av personopplysninger.

Les mer

Behandling av personopplysninger

Wolters Kluwer behandler personopplysninger i det omfang
som er nødvendig for å levere våre tjenester i henhold
til de abonnementsavtaler vi har med våre kunder.

Det hender vi behandler personopplysninger når vi yter support, f.eks. ved at vi får oversendt en fil med personopplysninger, eller ved at vi ser personopplysninger ved bruk av TeamViewer. 
I disse tilfellene er du som kunde behandlingsansvarlig og vi er databehandler.

Alle våre medarbeidere som yter support har taushetsplikt og vi behandler personopplysninger som beskrevet vår ”personvernerklæring support” som du kan lese ved
å klikke her.

 

Les mer

Cookie-privatlivspolicy

Vår cookie- og privatlivspolicy forklarer hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger som er innsendt til
oss eller er samlet inn av oss via internett (ved hjelp av cookies). 
Som behandlingsansvarlig vil vi alltid overholde gjeldende lover og regler som gjelder beskyttelse av privatlivet, og vi vil samtidig sikre at personopplysninger behandles slik at de er tilstrekkelig beskyttet.
Vi gir ikke personopplysninger til tredjeparter uten forutgående tillatelse eller uten at dette fremgår av våre generelle vilkår, abonnementsavtalen eller databehandleravtalen.

Les mer

Kontakt oss om personvern (GDPR)

Privacyofficer@wolterskluwer.no

Brukes ved henvendelser til oss som gjelder personvern.

Incident@wolterskluwer.no

Brukes av våre leverandører ved eventuelle varsler om «privacy incidents».

Thumbnail