Capego Årsoppgjør - Skattemelding person med næring; Arbeidsgang

Kom enkelt i gang med vår arbeidsgang i god tid før fristen for innlevering av skattemeldingen

 

Merk:

 

Arbeidsgang:

Vi har 2 arbeidsganger basert på om din klient er registrert i vår gamle programvare Skatt og har tall fra år 2021 eller ikke.

 • Forskjellen er punkt 1. og 4. om hvordan klienter opprettes samt saldo leses inn.

 

Brukere av våre gamle programvarer Skatt og Årsavslutning 

 1. Importer fjorårstall (2021)
 2. Klientkort Privatperson
  • Adresse, fødselsnummer mv. Du gjør ingenting med privatpersonen utover dette.
  • Opprett egen klient om ektefelle og koble ektefeller mot hverandre.
 3. Klientkort ENK
  • Opprett inntektsår 2022 og åpne årsavslutningsmodulen for dette året. 
  • Se gjennom innstillinger og velg det som er riktig, f.eks. regnskapsplikt og kontoplan/linjeinndeling. Viktig at dette gjøres før man kobler ENK til Person.
 4. Regnskap i årsavslutningsmodulen - Grunnlag for næringsspesifikasjonen
 5. Knytte privatperson mot ENK
  • Knytt Privatperson (som eier foretaket) mot ENK. Dette gjøres inne i skattemeldingen til privatpersonen slik at de to klientene snakker sammen.
  • Ved deling av næringsinntekt med ektefelle, knytter du kun ENK til den ektefellen som er hovedutøver. Dvs ikke til begge ektefellene.
  • Regnskapstallene fra ENK kommer da inn i næringstemaet i eiers skattemelding. 
  • Fordel næringsinntekt mellom ektefeller i grunnlag for næringsspesifikasjonen.
 6. Ferdigstill personlig del i skattemelding 
  • Last ned skattemeldingen fra Altinn (utkast fra Skatteetaten) og åpne skattemeldingen på privatpersonene i klientlisten.
  • Skattemeldingen inneholder innberettet info fra banker, arbeidsgivere, verdipapirsentralen mv.
  • Koble evt. ektefelle til personen under innstillinger (tannhjulet oppe til venstre).
  • Arbeid med utkast til temabasert personlig skattemelding.
  • Kontroller for å avdekke mangler før innsendelse, s.k. Temakontroller
  • Utskrift til PDF av skatteberegningen på norsk og engelsk
  • Utskrift til PDF av skattemeldingen på norsk og engelsk
  • Utskrift til PDF av næringsspesifikasjonen på norsk
 7. Innsending til Altinn
  • Skattemelding for person uten næring.
  • Skattemelding for personlig næringsdrivende.
 8. ENK med regnskapsplikt kan ferdigstilles med næringsspesifikasjon og sendes regnskapsregisteret.

 

Nye kunder (som ikke har våre gamle programvarer Skatt og Årsavslutning)

 1. Opprett Person og ENK manuelt i Capego Årsoppgjør.
 2. Klientkort Privatperson
  • Adresse, fødselsnummer mv. Du gjør ingenting med privatpersonen utover dette.
  • Opprett egen klient om ektefelle og koble ektefeller mot hverandre.
 3. Klientkort ENK
  • Opprett inntektsår 2022 og åpne årsavslutningsmodulen for dette året. 
  • Se gjennom innstillinger og velg det som er riktig, f.eks. regnskapsplikt og kontoplan/linjeinndeling. Viktig at dette gjøres før man kobler ENK til Person.
 4. Regnskap i årsavslutningsmodulen - Grunnlag for næringsspesifikasjonen
 5. Knytte privatperson mot ENK
  • Knytt Privatperson (som eier foretaket) mot ENK. Dette gjøres inne i skattemeldingen til privatpersonen slik at de to klientene snakker sammen.
  • Ved deling av næringsinntekt med ektefelle, knytter du kun ENK til den ektefellen som er hovedutøver. Dvs ikke til begge ektefellene.
  • Regnskapstallene fra ENK kommer da inn i næringstemaet i eiers skattemelding. 
  • Fordel næringsinntekt mellom ektefeller i grunnlag for næringsspesifikasjonen.
 6. Ferdigstill personlig del i skattemelding 
  • Last ned skattemeldingen fra Altinn (utkast fra Skatteetaten) og åpne skattemeldingen på privatpersonene i klientlisten.
  • Skattemeldingen inneholder innberettet info fra banker, arbeidsgivere, verdipapirsentralen mv.
  • Koble ev. ektefelle til personen under innstillinger (tannhjulet oppe til venstre).
  • Arbeid med utkast til temabasert personlig skattemelding.
  • Kontroller for å avdekke mangler før innsendelse, s.k. Temakontroller
  • Utskrift til PDF av skatteberegningen på norsk og engelsk
  • Utskrift til PDF av skattemeldingen på norsk og engelsk
  • Utskrift til PDF av næringsspesifikasjonen på norsk
 7. Innsending til Altinn
  • Skattemelding for person uten næring.
  • Skattemelding for personlig næringsdrivende.
 8. ENK med regnskapsplikt kan ferdigstilles med næringsspesifikasjon og sendes regnskapsregisteret.