Capego Årsoppgjør - Skattemelding person med næring; Arbeidsgang

Kom enkelt i gang med vår arbeidsgang i god tid før fristen for innlevering av skattemeldingen

UNDER UTARBEIDELSE - FUNKSJON REF PUNKT 6 OG 7 ER ENNÅ IKKE LANSERT I DAGENS PROGRAMVERSJON.

FØLG MED I NESTE VERSJON AV CAPEGO ÅRSOPPGJØR.

 

Merk:

 

Arbeidsgang:

Vi har 2 arbeidsganger basert på om din klient er registrert i vår gamle programvare Skatt og har tall fra år 2021 eller ikke.

 • Forskjellen er punkt 1. og 4. om hvordan klienter opprettes samt saldo leses inn.

 

Brukere av våre gamle programvarer Skatt og Årsavslutning 

 1. Importer fjorårstall (2021)
 2. Klientkort Privatperson
  • Adresse, fødselsnummer mv. Du gjør ingenting med privatpersonen utover dette.
 3. Klientkort ENK
  • Opprett inntektsår 2022 og åpne årsavslutningsmodulen for dette året. 
  • Se gjennom innstillinger og velg det som er riktig, f.eks. regnskapsplikt.
 4. Regnskap i årsavslutningsmodulen - Grunnlag for næringsspesifikasjonen
 5. Knytte privatperson mot ENK
 6. Ferdigstill personlig del i skattemelding (i begynnelsen av april, etter at Skatteetaten har levert alle personlige skattemeldinger pr 31. mars)
  • Last ned skattemeldingen fra Altinn (utkast fra Skatteetaten) og åpne skattemeldingen på privatpersonene i klientlisten.
  • Skattemeldingen inneholder innberettet info fra banker, arbeidsgivere, verdipapirsentralen mv.
  • Koble evt. ektefelle til personen under innstillinger.
  • Arbeid med utkast til temabasert personlig skattemelding.
 7. Innsending til Altinn
  • Skattemelding for person uten næring kan sendes fra medio april.
  • Skattemelding for personlig næringsdrivende kan sendes fra medio mai.

 

Nye kunder (som ikke har våre gamle programvarer Skatt og Årsavslutning)

 1. Opprett Person og ENK manuelt i Capego Årsoppgjør.
 2. Klientkort Privatperson
  • Adresse, fødselsnummer mv. Du gjør ingenting med privatpersonen utover dette.
 3. Klientkort ENK
  • Opprett inntektsår 2022 og åpne årsavslutningsmodulen for dette året. 
  • Se gjennom innstillinger og velg det som er riktig, f.eks. regnskapsplikt.
 4. Regnskap i årsavslutningsmodulen - Grunnlag for næringsspesifikasjonen
 5. Knytte privatperson mot ENK
 6. Ferdigstill personlig del i skattemelding (i begynnelsen av april, etter at Skatteetaten har levert alle personlige skattemeldinger pr 31. mars)
  • Last ned skattemeldingen fra Altinn (utkast fra Skatteetaten) og åpne skattemeldingen på privatpersonene i klientlisten.
  • Skattemeldingen inneholder innberettet info fra banker, arbeidsgivere, verdipapirsentralen mv.
  • Koble ev. ektefelle til personen under innstillinger.
  • Arbeid med utkast til temabasert personlig skattemelding.
 7. Innsending til Altinn
  • Skattemelding for person uten næring kan sendes fra medio april.
  • Skattemelding for personlig næringsdrivende kan sendes fra medio mai.

 

Klientkort person - Oppdrag Skattemelding

 • I dagens programversjon kan du utføre arbeidet med personlig skattemelding i delen om Næringsspesifikasjon, dvs temaer for næring. Se nedenstående bilder.
 • Følg med i neste versjon av Capego Årsoppgjør, for å kunne ferdigstille personlig skattemelding, dvs temaer for personlig skattemelding.

 

image-20230327125640-1

 

image-20230327125706-2