Skatt - Årskonvertering

Hvordan kan jeg konvertere fil fra i fjor?

  • I åpningsbildet i Skatt, velg Klientregister forrige år.

         Konvertering av fil

       (Alternativt: Fil | Klientregister forrige år)

  • Da åpnes standardmappen for forrige års skattemeldinger og du kan velge en klientfil og trykke på knappen Åpne.
  • Det vil da opprettes en ny skattemelding med de samme skjemaer og fjorårets tall vil leses inn til næringsoppgave m.m.

 

Hvordan kan jeg konvertere alle fjorårets skattemeldinger samtidig?

  • Klikk på Klientregister forrige år og trykk på knappen Konverter alle.                     

          Konvertere alle filer

  • Det vil da opprettes en ny skattemelding med de samme skjemaer og fjorårets tall vil leses inn til næringsoppgave m.m. for hver av klientfilene.