Skatt - Forhåndsfastsetting

Ved avvikling av selskaper, kan du sende inn krav om forhåndsfastsetting på selskaper for inntekståret 2021 i Skatt 2021.1 (evt. senere versjoner)

Du konverterer filen på samme måte som ellers via Klientregister forrige år. 

I RF 1028, Skattemeldingen, øverst i høyre hjørne, markerer du for at du ønsker forhåndsfastsetting og angir hvilket år denne fastsettingen skal gjelde for.

Forhåndsfastsetting

Skattemeldingen med krav om forhåndsfastsetting sendes inn elektronisk på vanlig måte.