Skatt (klient og skattyter)

Skatt 2019.5c (klient og skattyter)

Problem ved nulling av enkelte preutfylte verdier

Dersom du har hatt behov for å nulle preutfylte verdier fra Skatteetaten i personlig skattemelding RF-1030, må du være oppmerksom på at slik nulling ikke har kommet frem til Altinn for følgende poster:

 • Post 4.6.1 Fast eiendom på Svalbard
 • Post 3.1.15 Annen inntekt, avkastning eller rente finansprodukter
 • Post 3.1.4/4.5.2 Avkastning/gevinst/formue kapitalforsikring
 • Post 3.1.4 Gevinst fondskonto aksjedel
 • Post 3.1.4 Gevinst fondskonto rentedel
 • Post 4.5.2 Formue fondskonto aksjedel
 • Post 4.5.2 Formue fondskonto kontant/rentedel
 • Post 3.1.7 Utbytte utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner
 • Post 3.1.10 Gevinst utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner
 • Post 4.6.2 Formue utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner
 • Post 3.3.7 Tap fondskonto aksjedel
 • Post 3.3.7 Tap fondskonto rentedel
 • Post 3.3.10 Tap utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner
 • Post 3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år Svalbard

Dersom du har nullet preutfylte verdier i disse postene, må du sende inn skattemeldingen på nytt for at nullingen skal få effekt i Altinn.

Skjemaer

 • RF-1030 side 1 – ny mulighet for å velge 0 i antall tolvdeler til bruk i minstefradrag mm.
 • RF-1030 post 3.2.19 – endret overføringspost for underskudd fra næring fordelt fra ektefelle
 • RF-1177 post 530 og 532 for tømmerkonto manglet årskonvertering av saldo fra 2018
 • RF-1509 post 150 for unntaksregel er nå åpen for valg selv om nei i post 100
 • RF-1224 post 2.10 med ny automatisk begrensning til verdi i post 2.9
 • RF-1315 post 415 med ny valutaomregning av tillegg for skattemessige avskrivninger når NOKUS rapporterer i valuta
 • RF-1315 post 100 – endret overføring av totale rentekostnader fra RF-1167 til RF-1197 for rederiselskaper uten deltakerfastsetting

Skatteberegning

 • Oppjustering av utbytte fra post 3.1.7 for utenlandske aksjer rapportert av norske banker og finansinstitusjoner manglet
 • I beregningene for nedsettelse av skatt ble oppjustering av aksjeinntekter feilaktig tatt med i nettoinntekten ved fordeling mellom Norge og utland.

Utskrifter

 • RF-1030 post 3.1.4 Gevinst fondskonto rentedel manglet i utskrift
 • RF-1030 post 1.5.5 ble ikke skrevet ut når andre poster på siden ikke var utfylt
 • RF-1030 post 3.1.7 Utbytte utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner ble skrevet ut som post 3.1.11.
 • RF-1509 ny utskrift av tabellvedlegg til post 160 og 400