Thumbnail

Skatt (klient og skattyter)

Skatt 2020.1 (klient og skattyter)

Nyheter i Skatt 2020.1:

Årskonvertering
Hvis du ønsker kan du allerede nå foreta årskonverteringer fra 2019 og starte arbeidet med skattemeldingene for 2020. Slik tidlig årskonvertering er spesielt aktuelt for foretak med avvikende regnskapsår og for foretak hvor det skal foretas forhåndsfastsetting.  

Nye kommunenummer
I årskonverteringen skjer det også en konvertering av kommunenummer fra 2019 til de nye som gjelder for 2020. Ved innsendelse for 2019 skal de gamle kommunenumrene fortsatt benyttes.  

Skatteskjemaer
Skatteskjemaene for inntektsåret 2020 er ikke klare fra Skattedirektoratet sin side. 

Forhåndsfastsettinger  
Versjonen er klargjort for å sende inn forhåndsfastsettinger for 2020 til Altinn: 

  • RF 1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt 
    aksjeselskaper mv. 

  • RF 1323 Skattemelding for selskap som omfattes av 
    petroleumsskatteloven § 1 

Aksjonærregisteroppgaver 
Du kan allerede nå sende inn aksjonærregisteroppgaver for 2020 til Altinn. Dette er aktuelt for selskaper hvor det ikke er endringer for 2020 eller hvor du allerede kjenner til endringene for 2020.

Import fra Altinn-portalen til Skatt 2019
Vi minner om funksjonen som ligger i menyvalget Fil | Import | Import fra Altinn-portalen. Denne er spesielt nyttig når du får nye selskapsoppdrag eller er ny bruker av skatteprogrammet. Du kan da starte med å hente ned 2019-informasjon for aksjeselskap fra Altinn til Skatt 2019. Deretter foretar du årskonvertering til Skatt 2020.  

Kommende versjoner   
Skatt 2020.2 er planlagt til midten av desember.  Versjonen vil inneholde flere tilpasninger til skjemaene for 2020. Endelige skjemaer vil først foreligge i versjonen 2020.3 som er 
planlagt til midten av januar.