Thumbnail

Skatt Klient

Skatt Klient 2018.5c

Denne versjonen har følgende rettelser:
 

Utskrift av RF-1030 post 4.9 Sum grunnlag formuesskatt

Det er rettet feil i utskrift av RF-1030 post 4.9 Sum grunnlag formuesskatt. Utskriften viste i 2018.5b brutto formue etter verdsettelsesrabatt. I denne versjonen er også gjeld (inkl. gjeldsreduksjon) trukket fra. Feilen hadde ikke betydning for innsendelse til Altinn.

 

Innsendelse av RF-1159 med aksje med null i formue

Ved innsendelse av skjemaet for gevinst, tap, utbytte på formue på aksjer og andre finansielle produkter hvor det var en aksje med null i feltet for formue, feilet innsendelsen til Altinn. Skatt 2018.5c sender nå en 0 på slike linjer slik at Altinn sin validering aksepterer innsendelsen.

 

Import fra Altinn-portalen

Funksjonen for å hente data som er sendt til Altinn virket ikke for innsendelser foretatt etter 31.12.2018. Funksjonen som ligger i menyvalget Fil | Import | Import fra Altinn-portalen er spesielt nyttig når du ønsker å hente inn opplysninger fra Altinn når du overtar nye oppdrag. Når du får nye klienter for 2019 kan du starte med å hente ned informasjon til Skatt 2018 før du konverterer til Skatt 2019.

 

Import til RF-1086U

Tekstfilimporten til RF-1086U Aksjonærregisteroppgaven (AOA) virket ikke i Skatt 2018.5b. Feilen er rettet i denne versjonen. Du finner importmuligheten under Fil | Import | Import til RF-1086U. Funksjonen er svært nyttig hvis det er mange aksjonærer og betydelige endringer i forhold til forrige år og du har samlet ny informasjon i f.eks Excel.

 

Reisefradrag i skattemeldingen RF-1030

I post 3.2.8/3.2.9 ble faktiske kostnader til flyreiser feilaktig begrenset. Ved bruk av fly kan fradraget for besøksreiser overstige 97 000 kroner.

 

Kreditfradrag i personlig skatteberegning

Det er foretatt en finjustering på siden for Utenlandsk skatt i feltet for ”Beregnet maksimalt kreditfradrag, alminnelig inntekt” når det i tillegg til kreditfradrag (RF-1147) er gitt fradrag etter den alternative fordelingsmetode (RF-1150).

 

RF-1189 Utleie av fast eiendom

Ny overføring fra RF-1084 avskrivning i saldogruppe J: fast teknisk installasjon i bygninger (10%) til post 2.6 Avskrivning av bygning.