Thumbnail

Skatt Skattyter

Skatt Skattyter 2017.5c

Rettelse av feil på verdsettingsrabatten på boliger med markedsverdi.
I oppsettet for beregning av verdsettingsrabatten beregner vi feil når man har lagt inn en markedsverdi. Dette gjelder både for boliger og næringseiendommer. I tillegg ble det på utskriften av verdsettingsrabatten skrevet ut feil tall på enkelte av postene. Disse er korrigert.

Øvrige endringer:
• Endring av oppjustering på utbytter og gevinster som er tilordnet utland. Feilen gav for høy skattenedsettelse
• Overføring fra 1177-7 til post 3910 og 7910 i 1175-2 overfører nå også negative tall
• Maks reisefradrag er endret til 75.000
• Post 3.1.8/3.3.8 aksjegevinst/tap aksjesparekonto er lagt til med oppjustering i skatteberegningen.