Wolters-Kluwer-Skattedagen-2020-3

Skattedagen 2021

I samarbeid med Skattebetalerforeningen

Skattedagen kommer til høsten rett etter Statsbudsjettet, slik at du får siste nytt på skatteområde. Stortingsvalget kan føre til gjeninnføring av arveavgift og økt formuesskatt, og vi ser på muligheter og tilpasninger etter valget.

Spesialtema i år er transaksjoner mellom selskap og aksjonær – et område skatteetaten hele tiden har fokus på – det er derfor viktig med god kunnskap om reglene og praksis når det inngås avtaler eller gjennomføres slike disposisjoner.  

I løpet av dagen både legges det opp til og oppfordres det til spørsmål og utvekslinger av synspunkter og erfaringer. 

Kursinnhold:

  • Endringer i statsbudsjettet for 2022
  • Revidert budsjett og oppdatering for 2021
  • Aktuelle dommer, uttalelser og utvalgte problemstillinger siste år
  • Spesialtema - transaksjoner mellom selskap og aksjonær 
    (kjøp, salg og bruk av selskapets formuesgoder)

Kurset er et godt tilbud til regnskapsførere, økonomimedarbeidere, revisorer, bedriftsledere og andre som ønsker å holde seg oppdatert på skatteområdet.

trond_olsen

 

 

 

 

 Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og er en meget erfaren og ettertraktet foredragsholder. 

Oppdateringstimer:
For regnskapsførere: 5 timer skatte-/avgiftsrett og 2 timer rettslære
For revisorer: 7 timer skatte-/avgiftsrett
For advokater: 7 timer oppdatering

Kursdokumentasjon:
Inkludert i tilbudet er Skattebetalerforeningens populære kursmappe, som er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Alle kursdeltakere vil i etterkant av kurset få tilsendt Skattekursmappen i posten. Skattebetalerforeningen må ha navn og adresse på alle som skal ha tilsendt mappe. I tillegg vil deltakerne ha elektronisk tilgang til kursmappen i løpet av november.

Klikk her for å se hele kursoversikten.

Digitalt nettkurs - Skatt og avgift 2021/2022:
Skattedagen 2021 vil holdes som et stedlig kurs i Oslo. For de som ikke kan delta vil kurset derfor også tilbys som et digitalt nettkurs. Da vil du ha friheten til å bestemme selv når og hvor du vil ta kurset.

Agenda for dette kommer snart.