Thumbnail

System-komponenter

Systemkomponenter

Wolters Kluwer Systemkomponenter.

Velg "Kjør" for å starte installasjonen direkte, eller lagre filen ned på din PC og kjør den manuelt. Bekreft spørsmålene underveis i veiviseren.

Dette er komponenter som kreves på din PC for å installere programmer fra Wolters Kluwer. Installasjonen gjøres kun èn gang og gjelder for alle Wolters Kluwer programmer.