Velkommen til Support Norge

  Kjære kunde,

  Vi har for tiden stor pågang av support-henvendelser om oppgradering/migrering til Capego Årsoppgjør, ny skatterapportering for personlig skattemelding, samt vanlig høysesong. Derfor er det dessverre noe ventetid.

  Dersom du har problemer som du ikke finner løsning på her på våre supportsider, vennligst ta kontakt via e-post, support@wolterskluwer.no.

  • NB: Henvendelser med feilmeldinger på innsendelser til Altinn/Skatteetaten blir normalt ikke besvart, men registreres og vil bli rettet i kommende oppdateringer.

  Skatteetatens omlegging av skattemeldingen «fra skjema til tema» medfører store endringer for dere som kunder og oss som systemleverandør. Vi arbeider på spreng for å lage gode løsninger i Capego Årsoppgjør og løsningen utvikles løpende.  

  Vi forstår at det er kort frist for rapportering for noen av våre kunder. Det kan derfor være lurt å vurdere om det er behov for å søke om utsettelse for klienter. Skatteetaten har i samarbeid med Regnskap Norge og Økonomiforbundet kommet frem til at det i år, med innføring av nye løsninger i stor skala, er hensiktsmessig at regnskapsførere, revisorer og rådgivere som har behov for utsatt frist, kan søke om dette for alle sine klienter. Det gis ikke utsettelse utover 30 dager. Her kan regnskapsførere, revisorer og rådgivere søke om utsatt leveringsfrist av skattemeldingen på vegne av sine klienter. 

   

  Informasjon om Capego Årsoppgjør og ny skatterapportering

   

  Alle våre kunder skal ha fått tilsendt to e-postbekreftelser med informasjon om oppgraderingen til Capego Årsoppgjør

  image-20230116125852-1

  Kontakt vår support på support@wolterskluwer.no dersom dere ikke har mottatt e-postbekreftelsene fra oss.