Byrå - Arbeidsoppgaver

I Wolters Kluwer Byrå setter du opp de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på klientene. En mal med Oppgavetyper (Standardoppgaver) og Kontrollpunkter er til hjelp for deg i startfasen.

Oppgavetyper beskriver ditt oppdrag som du utfører for klientene, f.eks. Årsavslutning, Regnskapsføring, Skatt og Revisjon, mens Kontrollpunkter viser hvor du er i din oppgaveprosess f.eks. Bilag ankommet, Bank avstemt og Levert skattemelding.

Klikk for å laste ned veiledningen:

Arbeidsoppgaver.pdf