Capego Årsoppgjør - Vårt gamle skatteprogram vs Capego Årsoppgjør

Beskrivelse nedenfor gjelder for inntektsår 2022 

Vi anbefaler alle våre kunder å komme i gang med Capego Årsoppgjør (laste ned appen, opprette brukere mv)

Du kan imidlertid velge å sende inn skattemeldingen for alle organisasjonsformer, unntatt ENK og privatpersoner, fra vårt gamle skatteprogram i år 2023 (inntektsåret 2022)

 

Merk:

 • Som følge av Skatteetatens endring «Fra Skjema til Tema», vil vi fra 2024 (inntektsåret 2023), kun støtte ny skattemelding for både personer og alle selskapstyper i Capego Årsoppgjør.
 • Skatt utfases 31.12.2023, men vil være tilgjengelig i år 2024 for deg som trenger å migrere data fra Skatt til Capego Årsoppgjør.

 

Importer direkte til skjemaer

I vårt gamle produkt Skatt har vi egne importer direkte til skjemaer, se eksempel nedenfor. Dette har vi ikke i Capego Årsoppgjør. Dette vil ikke bli implementert i Capego Årsoppgjør, i og med at skjemaene nå fases ut. Derfor er det best å bruke Skatt til dette. Etter hvert vil det nok bli implementert importer til f.eks. krafttema i den temabaserte skattemeldingen. Regnskapstallene i temabasert skatt må tas inn ved SAF-T import e.l. for å komme med i resultat og balanse. Dette ligger i årsavslutningsmodulen og kommer inn i næringsspesifikasjonen.

Du kan registrere manuelt i skjemaer i Capego Årsoppgjør, skattemodulen.

 • RF-1118 Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt
 • RF-1120 Beregning av friinntekt etter petroleumsskatteloven
 • RF-1152 Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger
 • RF-1152F Fordeling
 • RF-1156 Korrigering av kommunefordelingen
 • RF-1161 Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk
 • RF-1223 Drosje- og godstransportnæring
 • RF-1346 Avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven
 • RF-1352 Land-for-land
 • RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

 

RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

For inntektsår 2022 kan du sende inn deltakerfastsetting i Capego Årsoppgjør, men når personlig deltaker lager sin egen skattemelding, så kan du ikke lenger hente inn deltakeroppgaven automatisk fra selskapet. Opplysninger må derfor legges inn manuelt for privatpersoner i ny temabasert skattemelding.