Utskrift av årsregnskapet

 

Arbeidsgang

Dersom du skal skrive ut årsregnskapet, har du to valg:

  • Du kan velge å klikke på eksportikonet i årsrapport fanen øverst til høyre i skjermbildet.
  • Velg Word eller pdf format på utskriften. 

image-20240226093657-1

 

  • Alternativt Klikk på "Skriv ut" - ikonet øverst på siden og scroll ned til "Årsregnskapsdokumenter". 
  • Velg "Årsregnskap med årsberetning, resultat, balanse og noter"

image-20240226095210-3

 

Her er det viktig å ikke huke av for "Årsregnskapsdokumenter". Da vil alle rapporter bli skrevet ut inkludert

1. Forside

2. Årsregnskap med forside, årsberetning(om man har valgt å ha dette), resultat, balanse og noter

3. Årsberetning

4. Noter.

Dette innebærer at man i denne rapporten få forside, årsberetning og noter, to ganger. 

image-20240226094035-2