Årsavslutning - Hvordan få digital signering i programmet

Vårt samarbeid med Penneo har opphørt fordi Wolters Kluwer har utviklet en egen signaturløsning Capego SmartSign.

SmartSign kommer ikke å integreres i Årsavslutning, da dette er en produkt som utfases. 

SmartSign er integrert i Capego Årsoppgjør. 

 

Nedenstående gjelder dersom du allerede har avtale med Penneo om digital signering

For at Årsavslutning skal kunne kommunisere med Penneo digital signatur, må det legges inn en klientnøkkel og et passord i Årsavslutning. Dette gjøres på følgende måte: 

1. Gå inn på penneo.com og logg inn med ditt brukernavn og passord eller Bank-ID.

image-20220331153035-1

2. Velg så Konfigurer og Profil. Gå deretter videre til API Integrasjon/ API Keys.

Dokument

Her vil du finne klientnøkkelen og passordet. Kopier disse for innliming i Årsavslutning.

3. I Årsavslutning velges Verktøy og Innstillinger.

image 10

4. Klikk på fanen Integrasjoner, kopier inn klientnøkkel og passord og klikk «OK» - Ferdig!

image 11