Årsavslutning - Manual

Manualen nedenfor beskriver de viktigste funksjonene i Årsavslutning. Dette er ikke en komplett beskrivelse av alle funksjonene i programmet, men er til god hjelp for å komme i gang med bruken av programmet.

 

Manual.pdf