Thumbnail

Økonomianalyse - Support

På denne siden har vi samlet en del nyttig informasjon om Økonomianalyse. Her finner du ofte stilte spørsmål, nyheter i versjonen, eksempelfiler og annen info om bruk av programmet.

Daglig bruk Økonomianalyse

 • Daglig leders rapport

  Daglig leders rapport

  Fra menyen Analyse finner du Daglig leders rapport.

  Denne rapporten inneholder drifts- /likviditetsbudsjett, avviksanalyser og egenkapitalvurdering, samt tekst og kommentarfelt hvor bruker kan legge inn konklusjoner og tiltak.

  Daglig leders rapport er delt inn i arkene Oppsett, Prognose, Likviditet, Avvik, EK rapport og Budsjett. Etter inntasting / import av data lagrer du rapporten i Excel og får frem muligheter til å kommentere resultatene.

  Data kan registreres inn manuelt, ved import fra  regnskapssystem eller en tidligere lagret DL-rapport. De mørke feltene er låst for inntasting og representerer summeringer eller beregninger

 • Hvordan kan jeg forhåndsvise og skrive ut rapporter?

  Hvordan kan jeg forhåndsvise og skrive rapporter?

  Forhåndsvisning av rapporter får du ved å velge Fil | Rapport eller knappen Rapport. Du kan også velge symbolet PDF for Acrobat Reader format.

  Utskrift får du ved å velge Fil / Utskrift (for den aktuelle rapporten) eller ved å velge Fil / Utskriftsmeny for valg av flere rapportutskrifter.

  Har du rapporten fremme på skjermen, kan du velge utskrift fra symbolknappen. Du kan også velge Fil | Eksporter rapport og lagre rapporten som RTF eller WORD etter eget ønske.

 • Kan jeg skrive ut rapport for Internanalyse?

  Kan jeg skrive ut rapport for Internanalyse?

  Ønsker du utskrift fra balansen, velger du Rapport fra Fil eller Rapportsymbolet og velger lagre (bruk default forslaget, eller velg annet navn). Excel vil starte opp og du får rapporten ”Balanse pr. Mnd.” frem på skjermen (med forhåndsdefinerte grafer som kan skrives ut ved bruk av printersymbolet. Står du i flippen ”Driftsinntekter og varekjøp” og velger Rapportsymbolet vil rapporten ”Resultat pr. Mnd.” komme frem.

  Står du i flippen ”Lønnskostnader”, ”Driftskostnader”  eller  ”Finansposter” og velger Rapportsymbolet, vil Excel starte opp med ”Rapport Driftsregnskap.”

  I alle rapportene kan du foreta egne endringer og bruke disse i egne rapportmaler.