Planlagte versjoner

Våre skybaserte produkter har løpende oppdateringer og inkluderes ikke i listen nedenfor.

 

Dokument

2022.3 - tentativt ultimo november 2022

Skatt

2022.2 - desember 2022

2022.3 - januar 2023

2022.4 - februar 2023