Planlagte versjoner

Våre skybaserte produkter har løpende oppdateringer og inkluderes ikke i listen nedenfor.

 

Dokument

2023.1 - tentativt medio januar 2023

Økonomianalyse

2022.1 - februar 2023

Skatt

2022.3 - januar 2023

2022.4 - februar 2023