Thumbnail

Dokument - Support

På denne siden har vi samlet en del nyttig informasjon om Dokument. Her finner du ofte stilte spørsmål, instruksjonsvideoer og annen info om bruk av programmet.

Daglig bruk Dokument

 • Hvordan legger jeg inn og bruker fast brukerinformasjon i Dokument – programmet?

  Innlegging og henting av fast brukerinformasjon i Dokument – programmet

  1. Innlegging

   Klikk på «Meny» og velg «Innstillinger» og deretter «Brukerdetaljer» i popup vinduene.
   Fast brukerinfo Dokument 1

   Fyll inn ønskede brukerdetaljer i vinduet som kommer opp. Disse kan endres når som helst.
   Fast brukerinfo Dokument 2
  2. Bruk

   Klikk på Infoknappen:
   Fast brukerinfo Dokument 3

   Brukerdetaljene legger seg deretter i de aktuelle feltene i dokumentet.
   Brukerinfo Dokument 4

   Dersom du skal signere dokumentet digitalt, kan det hende at den faste informasjonen legger seg i feltene for digital signering slik at du ikke får sendt dokumentet til mottakere som skal signere dokumentet. Du får da et varsel om dette.
   Fast brukerinfo Dokument 5

   Klikk «OK» og dobbeltklikk (du må muligens klikke flere ganger) for å merke informasjonen som skal fjernes. Trykk deretter på «delete»-tasten for å fjerne informasjonen og send dokumentet til signering.
   Fast info Dokument 6
 • Jeg ser ikke dokumentene i caset jeg har åpnet

  Jeg ser ikke dokumentene i caset jeg har åpnet

  Klikk på fanen Dokumentoversikt 

  Ser ikke dok i case 1

  Dokumentene kommer deretter frem

  Ser ikke dok i case 2

 • Det er hengelåssymbol på dokumentene jeg vil åpne, slik at disse ikke kan åpnes

  Det er hengelåssymbol på dokumentene jeg vil åpne, slik at disse ikke kan åpnes

  Det kan være to ulike årsaker til dette:

  1. Du har Dokument Bedrift og ikke tilgang til disse dokumentene eller casene. Da er det også hengelås på mor-dokumentet. I så fall må du utvide abonnementet ditt til Dokument Total. Kontakt oss på epost salg@wolterskluwer.no eller ring oss på 22 34 60 00.

  2. Du har tilgang. Du må klikke på mor-dokumentet (det øverste dokumentet i caset) slik at caset åpnes.

  Hengelaas paa dokument

          Deretter åpner du de aktuelle dokumentene i dokumentoversikten øverst til venstre i skjermbildet.

  hengelaas dokument 2

  Hengelåsene er borte. (Som regel er det lurt å fylle ut mor-dokumentet først).

 • Hvor finner jeg kundenummeret og brukernavnet mitt?

  Hvor finner jeg kundenummeret og brukernavnet mitt?

  Klikk på det grønne ikonet til høyre i programmet.

  Finne kundenummer

  Deretter kommer Brukerstøtte-fanen med diverse info om programmet, kundenummer og brukernavnet frem. Brukernavnet er i dette tilfellet CFK:

  Finne kundenummer 2

 • Jeg får melding om at et dokument er redigert i tekstbehandleren

  Jeg får melding om at et dokument er redigert i tekstbehandleren

  Tekstbehandler1

  Dersom du står i spørsmålssidene og taster F9 eller klikker på «Tekst»- ikonet overføres dataene som er lagt inn på spørsmålsiden(e) til tekstsiden(e) i dokumentet. Da hentes alle standardtekstene i programmet, samt de endringene som du har gjort i feltene på spørsmålssidene og overskriver eventuelle endringer du har gjort i tekstbehandleren.
  Derfor er det viktig å gjennomgå spørsmålene nøye og passe på at f.eks. navn og kontaktopplysninger alt er riktig utfylt før du redigerer eller tilføyer tekst i tekstbehandleren. Om du ønsker å beholde endringene du har gjort i tekstbehandleren klikker du «Nei» og deretter på
  «Tekstbehandler» i det aktuelle dokumentet. Da blir heller ikke endringene fra spørsmålsiden overført.

  Dokument

 • Hvordan kan jeg gjenbruke et tidligere lagret dokument eller case som mal for et nytt dokument eller case?

  Hvordan kan jeg gjenbruke et tidligere lagret dokument eller case som mal for et nytt dokument eller case?

  Åpne dokumentet/ caset du ønsker å gjenbruke. Gjør deretter de ønskede endringer og tast F9 for å oppdatere. klikk på «Meny» og «Lagre som» og lagre dokumentet/ caset under et nytt navn. Det gamle dokumentet/ caset forblir uendret.

  Gjenbruk av dokument

 • Hvordan lager jeg og legger inn egne personlige tekster?

  Hvordan lager jeg og legger inn egne personlige tekster?

  Klikk på fanen (1) «Turbosvar» nede til venstre i skjermbildet og velg deretter (2) «Personlig tekst».

  Personlig tekst 1

  Velg «Ny» (3) og skriv inn ønsket tekstnavn og selve teksten i boksen som kommer opp (4).

  Personlig tekst 2

  Velg feltet på innmatingssiden (5) der du ønsker å legge inn teksten og klikk på overskriften eller innsettingssymbolet (6).

  Personlig tekst 3

  I tekstbehandleren setter du kursoren der du vil legge inn teksten (7) og klikker på innsettingssymbolet (8).

  Personlig tekst

 • Hvordan sender jeg et dokument til digital signering?

  Sending av dokument til digital signering.

  Når et dokument er ferdig utfylt, klikker man på «Dig.Sign» ikonet øverst på tekstbehandlingssiden for å sende dokumenter til digital signering.

  Digital signering

   

   

   

   

  I vinduet som kommer opp ligger navn e-postadresse og eventuelt fødselsnummer på de som skal signere, slik at man kan sjekke at riktig informasjon er angitt. Når man klikker på «send» mottar de som skal signere en e-post med lenke til dokumentet som skal signeres

  Her kan standardteksten i e-posten redigeres, og man kan bestemme intervallet for påminnelses –
  e-post om at dokumentet skal signeres. Her bestemmes også om mottakeren skal autentisere seg med BankID før hun eller han får tilgang til dokumentet som skal signeres.

  Digital signering

 • Hvordan henter eller finner jeg igjen et dokument som er digitalt signert?

  Hente eller finne igjen et digitalt signert dokument (pdf-fil) i Dokumentprogrammet

  Dette gjøres via "Meny – Oversikter – Digitale signeringer".

  Digital signering via meny

   

   

   

   

   

   

   

   

  Du kommer så til bildet "Status på digitale signeringer".

  Aapne fra mappe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Klikk på nedlastingsikonet og velg «åpne fra nedlastingsmappe». Du kommer da til mappen der de signerte dokumentene ligger.
  I Dokument ligger disse i mappen «Penneo» dersom det ikke er gjort endringer i mappestrukturen.

  Digital signatur mappe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Klikk for å åpne det aktuelle dokumentet.

   

   

   

 • Hvordan finner jeg ut hva slags dokumentmaler programmet inneholder?

  I programmet kan du søke på dokumentmaler i søkefeltet på startsiden, eller åpne mappestrukturen hvor dokumentene ligger sortert på fagområde. Som Totalabonnent har du tilgang til alle dokumenter og blanketter, mens Bedrift – abonnentene har tilgang til dokumentmaler som er relevante for den daglige drift av en virksomhet.
  dokFAQ
   

  Via «Meny» > «Hjelp» > «Innhold» øverst i skjermbildet i programmet får du også oversikt over innholdet i begge abonnementstypene.

 • Hvordan lager jeg en fakturamal?

  Gjenbruk av opplysninger i faktura – fakturamal

  Du kan lage maler ved å lagre en faktura som f.eks. «Fakturamal kunde NN» uten å hente fakturanummer. (Når du har klikket på "Hent fakturanr" låser fakturaen seg slik at den ikke kan endres. Da kan den heller ikke kopieres.)
  f
  ff
  Fakturamalen hentes opp igjen fra der du har lagret den eller fra snarveien på forsiden.
  fff
  De nødvendige endringer gjøres og fakturaen lagres under et nytt navn, f.eks. «Faktura kunde NN januar» via "Meny" og "Lagre som". Deretter hentes fakturanummeret og den nye fakturaen blir låst for redigering. Neste gang denne kunden skal faktureres gjentas prosedyren.

 • Hvordan fjerner jeg filnavnet i bunnteksten fra tekstbehandlingssidene?

  Hvordan fjerner jeg filnavnet i bunnteksten fra tekstbehandlingssidene?

  Programmet har som standardinnstilling at filnavnet vises på tekstbehandlingssidene og utskriften.

  Dersom du ikke ønsker dette, gå til Meny>Innstillinger>Tekstbehandlingsinnstillinger øverst i skjermbildet.

  Wolter Kluwer Dokument

  Velg deretter fanen «Egen tittel» og merk feltet Bruk egen tittel. De øvrige feltene merkes automatisk.

  La tekstfeltet stå tomt og velg «Lagre valg» og «OK».

  Dokument Wolters Kluwer bunntekst 2

  La feltet stå tomt. Ønsker du å legge inn egen tittel, f.eks. firmanavn kan det gjøres her.
  Det er også mulig å velge hvor på siden eventuell tekst skal fremkomme ved bruk av posisjon og justering knappene.

 • Hvordan redigerer jeg sidenummereringen på tekstbehandlingssidene?

  Hvordan redigerer jeg sidenummereringen på tekstbehandlingssidene?

  Programmet har som standardinnstilling at sidetall vises øverst til høyre på tekstbehandlingssidene og utskriften.

  Dersom du ikke ønsker dette, gå til Meny>Innstillinger>Tekstbehandlingsinnstillinger øverst i skjermbildet.

  Wolters Kluwer Dokument FAQ

  Velg fanen «Sidenummer» og fjern haken i feltet «Bruk sidenummer».

  Wolters Kluwer Dokument sidenummer FAQ

  Her kan du også bestemme hvor du ønsker at sidenummeret skal plasseres på siden ved å velge «Posisjon» og «justering».
  Videre kan du bestemme om det skal stå sidetall også på første side.
  Velg til slutt «Lagre valg» og «OK».

 • Hvordan endrer jeg et dokument til et Word - dokument?

  Hvordan endrer jeg et dokument til et Word - dokument?

  Når du står i tekstbehandleren i programmet klikker du på Word-ikonet øverst i skjermbildet.

  Word1

  Velg deretter «Eksporter til Microsoft Word». Du kan også velge «Eksporter til tekst» dersom du vil opprette en ren tekstfil.

  Word2

  Åpne dokumentet ved å klikke på Word-ikonet som dukker opp på oppgavelinjen, vanligvis nederst på skjermen.

  Word 3

  Merk at nå lever Word-dokumentet sitt eget liv i Wordformat løsrevet fra Dokumentprogrammet.

  Word4

  Du kan også kopiere teksten fra tekstbehandleren i Dokument og lime den inn i et tomt Word-dokument.

Teknisk

 • Hvordan får jeg implementert digital signatur?

  Hvordan får jeg implementert digital signatur?

  Ta kontakt med en av våre hyggelige og dyktige selgere på telefon 22 34 60 00 eller e-post kontakt@wolterskluwer.no

  Når du har bestilt modulen for digital signering, mottar du brukernavn og passord som bruker hos vår samarbeidspartner Penneo. For at Dokument skal kunne kommunisere med Penneo digital signatur, må det legges inn en klientnøkkel og et passord i Dokument. Dette gjøres på følgende måte: 

  1. Gå inn på penneo.com og logg inn med ditt brukernavn og passord.

  ​​Penneo1

  2. Velg så Min profil. Og videre til API Integrasjon.

  Penneo2

  Her vil du finne klientnøkkelen og passordet. Marker feltene og kopier. Disse verdiene legges inn i Dokument - programmet.

  3. Gå inn i Dokument og velg Meny – Innstillinger – Innstillinger  – og velg fanen Integrasjoner.

  Penneo4

  Lim deretter inn klientnøkkel og passord hentet fra Penneo og klikk «OK» - Ferdig!

  For mer informasjon om digital signatur se video lenger ned på siden.

Introduksjon til Dokument

Se hvordan Dokument forenkler din arbeidsdag med en kort oversikt over bruk og muligheter.

Digital signering i Dokument

I Dokumentprogrammet kan du signere dokumenter digitalt. Denne videoen viser deg hvordan.

Hvordan lage case i Dokument.

Et case består av flere dokumenter som er koblet sammen slik at de kan utarbeides i en og samme operasjon.