Personvern- og cookiepolicy - Wolters Kluwer Norge AS

Denne personvern- og cookiepolicyen forklarer hvordan vi innhenter og behandler personopplysninger som sendes til oss eller som samles inn av oss på nettet (ved hjelp av cookies).

Som dataansvarlig følger vi alltid gjeldende personvernlovgivning, og vi sørger for at personopplysninger behandles på en godt beskyttet måte. Vi kommer ikke til å overlevere personopplysninger til tredjeparter uten foregående samtykke, med mindre det er spesifikt angitt i dette dokumentet.

Formål med innsamling av personopplysninger
Vi samler inn personopplysninger til følgende formål:
a) inngåelse og gjennomføring av avtaler med kunder, leverandører og forretningspartnere; 
b) registrering og økonomisk oppgjør for leverte tjenester, produkter og materialer til og fra Wolters Kluwer; 
c) markedsføring, salg og kampanjer; 
d) kontobehandling; 
e) kundeservice; 
f) forskning og utvikling; 
g) intern administrasjon og kontroll; 
h) kundeundersøkelser.

Vi behandler følgende personopplysninger:
a) Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vennligst kontroller at dette er korrekt angitt hver gang du fyller ut skjemaet på vårt nettsted slik at vi kan behandle din forespørsel; 
b) Din IP-adresse, for å kunne tilby et mer brukervennlig nettsted; 
c) Dersom du kontakter oss, kommer vi til å lagre korrespondansen eller kommentarene, som kan inneholde personopplysninger, slik at vi kan yte bedre service dersom du kontakter oss igjen.

Behandlingens lovlighet – vi vil:
a) behandle dine personopplysninger på en lovlig, reglementert og transparent måte;
b) innhente dine personopplysninger for de spesifiserte, uttrykkelige og lovlige formålene som er angitt i denne policyen, og vi kommer ikke til å behandle dine personopplysninger på en måte som er i strid med disse formålene;
c) innhente og behandle personopplysninger som er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for de formålene de blir innhentet og behandlet for;
d) behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for de formålene de ble innhentet for;
e) iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, ulovlig behandling eller utilsiktet tap, sletting eller skade på personopplysningene, og dermed garantere et egnet sikkerhetsnivå;
f) omgående treffe alle rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger er nøyaktige og oppdaterte dersom vi blir informert om eller på annen måte blir oppmerksom på uriktige opplysninger;
g) dersom vi blir anmodet om det, omgående slette personopplysninger med mindre det finnes et rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen;
h) på forespørsel, begrense behandlingen, med mindre det finnes et rettslig grunnlag for å fortsette med den;
i) på forespørsel, gi deg tilgang til de personopplysningene vi har om deg i et allment brukt elektronisk format.

Rettslig grunnlag for behandlingen
Dersom din forespørsel gjelder nedlasting av en gratis demo, et nyhetsbrev eller mer informasjon om våre produkter, kommer vi til å behandle dine personopplysninger basert på vår legitime interesse for å markedsføre våre produkter.

Dersom og i den grad du inngår en kjøps- eller abonnementsavtale for våre produkter, behandler vi personopplysninger basert på vår legitime interesse for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser eller for å treffe tiltak før vi inngår en avtale. Dersom du er en fysisk person, kommer vi til å behandle dine personopplysninger for å kunne gjennomføre avtalen eller for å treffe tiltak før vi inngår en avtale.

Databehandlere
Vi kan utnevne databehandlere som behandler personopplysninger ved hjelp av datalagring og drift av våre datasystemer. Databehandlerne kan også komme til å lese, organisere og sende personopplysninger på instruksjon fra oss. Databehandlerne vil kun lagre dine personopplysninger på servere som befinner seg i EU/EØS-området og som er kontrollert av den aktuelle databehandleren. Databehandlerne skal overholde alle krav som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Cookies
Vi kan komme til å samle inn og behandle informasjon om dine besøk på vårt nettsted, f.eks. hvilke sider du besøker, hvilket nettsted du kom fra og eventuelle søk du har gjort.
Slik informasjon bruker vi til å forbedre innholdet på nettstedet for å gjøre det mer brukervennlig og til å lage statistikk om personer som bruker nettstedet for bruk i interne markedsundersøkelser.

Til dette formålet kan vi komme til å installere ”cookies” som samler inn informasjon som brukerens domenenavn, din internett-leverandør, ditt operativsystem, samt datoen og klokkeslettet da du besøkte nettstedet. En ”cookie” er en liten informasjonskapsel som sendes til nettleseren og lagres på harddisken på din datamaskin. Cookies skader ikke datamaskinen. Du kan angi at nettleseren skal varsle deg når du mottar en ”cookie”. Dermed kan du velge om du vil akseptere den eller ikke. Dersom du ønsker at vi ikke skal installere cookies, vennligst send en e-post til e-postadressen nedenfor. Vi vil imidlertid informere deg om at dersom du ikke aksepterer cookies, så vil du kanskje ikke kunne bruke all funksjonalitet på vårt nettsted.

Vi kan komme til å benytte tjenester fra tredjeparter som hjelper oss med å samle inn og behandle den informasjonen som beskrives i dette avsnittet. Vi kan også komme til å bruke tredjeparts-cookies (f.eks. Google Analytics eller andre verktøy) til å analysere trafikken og/eller forbedre trafikken eller brukeropplevelsen.

Vi benytter cookies for remarketing, samt konverteringspixler fra Google, LinkedIn och Facebook, slik at vi etter at du har forlatt vår nettside kan vise deg annonser om våre produkter og tjenester som kan være av interesse for deg, basert på ditt besøk på nettsiden.

Lenker til andre nettsteder
Denne personvernpolicyen gjelder bare for vårt nettsted, ikke for nettsteder som eies av tredjeparter. Vi kan komme til å legge ut lenker til andre nettsteder som vi mener kan være av interesse for våre besøkende. Vi har som mål å sikre at slike nettsteder holder svært høy standard. Men på grunn av internetts beskaffenhet kan vi ikke garantere personvernstandardene på nettsteder som vi lenker til og vi kan heller ikke holdes ansvarlige for innholdet på andre nettsteder enn vårt eget. Denne personvernpolicyen gjelder ikke for eventuelle lenkede tredjepartsnettsteder.

Sikkerhet
Vi sørger for å treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang eller sletting, ulovlig behandling eller utilsiktet tap eller skade. Vi bruker en sikker server der dine personopplysninger behandles og vi begrenser tilgangen til personopplysninger i organisasjonen. Kun enkeltpersoner i organisasjonen får tilgang til personopplysninger, eller enkeltpersoner hos databehandleren eller dennes underleverandør, og kun for at de skal kunne utføre sine respektive plikter.

Vi eller, om aktuelt, databehandleren, overfører personopplysninger utenfor EU/EØS bare dersom tilstrekkelig beskyttelse kan garanteres, nødvendige sikkerhetstiltak er på plass (f.eks. EU-kommisjonens standardavtaleklausuler undertegnet av mottakeren av personopplysningene) eller det foreligger en dispensasjon i henhold til GDPR artikkel 49.

For å kunne garantere sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysninger som vi samler inn på nettet, bruker vi datanettverk som blant annet er beskyttet av sikkerhetstiltak i samsvar med bransjestandard. Ved håndteringen av dine personopplysninger treffer vi nødvendige tiltak for å beskytte opplysningene mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring eller sletting.

Dine rettigheter
Du har rett til å be om tilgang til og korrigering av dine personopplysninger, sletting av opplysningene, samt å begrense eller nekte at de blir behandlet (dersom dette er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning). Dessuten har du rett til å få tilgang til personopplysninger som du har oppgitt i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format (portabilitet). Du har også rett til å fremføre en klage til tilsynsmyndigheten, www.datatilsynet.no.

Endringer i denne personvern- og cookiepolicyen
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvern- og cookiepolicyen som påkrevd, f.eks. for å overholde endringer i lover og forordninger. Slike endringer vil bli publisert på nettstedet til Wolters Kluwer Norge AS.

Kontaktinformasjon:
| Wolters Kluwer Norge AS | Østensjøveien 14 | 0661 Oslo | Tlf: 22 34 60 00 | salg@wolterskluwer.no |