Thumbnail

Skatt - Support

På denne siden har vi samlet en del nyttig informasjon om Skatt. Her finner du ofte stilte spørsmål, nyheter i versjonen, eksempelfiler og annen info om bruk av programmet.

Daglig bruk Skatt

 • Tips til nedlasting fra Altinn

  I Skatt

  • Nå kan du laste ned data fra SKD til din Skattemelding
  • Du MÅ bruke den nyeste versjon Skatt (versjon.5 eller senere)
  • Datasystem id og passord må legges inn i programmet evt direkte i klientfilen
  • Du kan bruke samme datasystem-ID på alle som du har rettigheter til
  • Husk at du kan ha flere roller i Altinn og at du må bruk datasystem-ID på riktig rolle.
  • Har den du skal laste ned for gitt deg (på ditt fødselsnummer) eller firmaet ditt (org.nr) rettighet, så må du bruke riktig id (på fødselsnummer eller org nummer). Uten riktig rettighet og registret datasystem id så får du ikke lastet ned data.
  • Skal du sende inn ferdig signert må du legge inn signeringsf.nr her og du må i Altinn huke av for at du vil sende inn med Tillat innsending med sikkerhetsnivå 3 (Profil og Avanserte innstilinger i Altinn)

  Angi datasystem-ID her («globalt for flere skattemeldinger»): 
  skatt
  Eller her (lokalt på den enkelte skattemelding):
  skatt
  I Altinn
  Slik får du datasystem-ID og passord i Altinn:
  Velg Profil og Avanserte innstillinger 
  skatt
  • Velg Registrer datasystem
  • Legg inn beskrivelse og velg datasystem fra nedtrekkmeny
  • Deretter legger du inn et selvvalgt passord som du må bekrefte (passordet må bestå av minst 7 tegn og inneholde både bokstaver og tall) 
  skatt
  Hvis du allerede har en datasystem-ID, men ikke husker passordet, så kan passordet oppdateres her: 
   skatt
  Når du skal laste ned data for noen andre enn deg selv, så skal du også inn med ditt fødselsnummer og innloggingspassord i Altinn.  
  skatt
  Personlig passord/Innloggingspassord er det passordet som ligger sammen med mobilnr ditt i Altinn. Se under Avanserte innstillinger | Innloggingsinformasjon. 

  Husker du ikke dette passordet så kan du endre dette her: 
  skatt
  Alt dette må stemme for at du skal få lastet ned data.  
  Sikkerheten hos Altinn er høy, sånn at alle rettigheter må være på plass. I tillegg må du bruke riktig datasystem-ID og passord, og benytte rett personlig passord for å få tilsendt engangskode. 
   
  Lykke til med årets nedlastinger og innsendelser!

 • Hvordan kan jeg konvertere en fil fra i fjor?

  Hvordan kan jeg konvertere en fil fra i fjor?

  Fra menyen Fil velger du Åpne forrige år...

  Da åpnes standardmappen for forrige års skattemeldinger og du kan velge klientfil og trykke på knappen Åpne.

  Det vil da opprettes en ny skattemelding med de samme skjemaer og fjorårets tall vil leses inn til næringsoppgave m.m.

 • Kan jeg konvertere alle fjorårets skattemeldinger samtidig?

  Kan jeg konvertere alle fjorårets skattemeldinger samtidig?

  Ja, det gjør du enkelt fra startsiden i Skatt.

  Klikk på Klientregister forrige år og trykk på knappen Konverter alle.

  Det vil da opprettes en ny skattemelding med de samme skjemaer og fjorårets tall vil leses inn til næringsoppgave m.m. for hver av klientfilene.

   

   

 • Aksjonærregisteroppgaver for 2018 og tidligere

  Feilmelding i Altinn ved innsendelse av aksjonærregister for tidligere år (2018 og tidligere):

  Skatt-support

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsak:

  Altinn endres for innsending av oppgaver hvert år. Dette medfører at du MÅ benytte deg av Skatt 2019.5c eller Skatt 2020.1 hvis du skal levere endringsoppgaver. I Skatt 2019.c og 2020.1 vil du kunne lage oppgaver tilbake til 2014.

   

  Du kan velge år for aksjonærregisteroppgaven i skjema RF 1086 side 1, øverst til høyre:

  Skatt-support

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Praktiske tips for å lage nye AR oppgaver:

  Alt 1: Lag en ny fil i Skatt 2019 og lagre den under for eksempel: «Korr AR oppgave for XXX AS 2018» - hvis du har få aksjonærer og lite som skal fylles inn.

  Alt 2: Ta kopi av 2019 fil (klikk på fil og lagre som) og lagre den under et annet navn, for eksempel: «Korr AR oppgave for XXX AS 2018» - hvis du har mange aksjonærer, da vil du få med deg de eksisterende oppgavene med opplysninger om alle aksjonærer. Vær nøye når du legger inn dato for hendelser!

  Innsending MÅ altså skje fra Skatt 2019 eller Skatt 2020.

 • Hvordan får jeg opp fjorårets skattefiler?

  Kontroller kataloginnstillingene under Verktøy | Innstillinger | Kataloger.

 • Hvorfor er noen felter røde og noen grønne?

  Felter som overfører fra andre skjemaer fremstår på skjermen som grønne. Det er mulig å slå av overføringer til felt som får overført verdier fra andre skjema. Dersom du skriver inn et beløp direkte i et slikt felt, vil det skifte farge til rødt, og overføringer vil være avslått. Du kan evt. slå på overføringer igjen ved å gå inn i feltet og velge "Overføring av/på" fra "Rediger"-menyen eller trykke <Ctrl-T> (hold Ctrl-tasten mens du trykker T).

 • Jeg har benyttet Næringsoppgave 2, men ønsker å gå over til Næringsoppgave 1. Hvordan gjøres dette?

  Funksjon for å konvertere fra Næringsoppgave 1 (RF-1175) til Næringsoppgave 2 (RF-1167) eller motsatt finner du under Fil | Skjemakonvertering.

 • Hvor kan jeg se en oversikt over hvilke poster som overføres inn i de grønne feltene?

  På høyre side vises Overføringer. Her vil du se spesifisering av alle grønne felter på siden du står på. Dersom visningen av Overføringer er lukket kan du få den opp igjen ved å gå på Verktøy | Overføringer.

 • Kan jeg skrive ut oversikten med Overføringer?

  Overføringsoversikten kan skrives ut ved å høyreklikke på oversikten og Skriv ut overføringer.

 • Hvordan legger jeg inn skattemessige verdier på ikke avskrivbare driftsmidler?

  Nederst på Samleoppgaven for skattemessige verdier RF-1084S har Skatt egne felt for spesifisering av skattemessige verdier på ikke avskrivbare driftsmidler (f.eks. tomteverdier). Her legger du inn verdier som ikke føres på saldoskjemaene. Verdiene overføres til skattemessige verdier i skjema for Oversikt over midlertidige forskjeller RF-1217.

 • Hvordan får jeg lagt inn en negativ verdi?

  De fleste steder i programmet hvor det vil være naturlig å kunne legge inn negative verdier, har vi åpnet for dette. Det finnes imidlertid tilfeller der man har behov for å legge inn negative verdier i et felt som ikke er åpnet for dette. Gjør da følgende: Sett markøren i det aktuelle feltet, klikk Ctrl+K for å få opp kalkulatoren på skjermen. Skriv inn tallet i kalkulatoren og bruk +/- tasten for å gjøre tallet negativt og klikk Overfør.

 • Hva betyr feilmeldingen Kan ikke opprette mappen for Altinn-filer?

  Feilmelding fra Skatt

  Den mappen har du sannsynligvis ikke adgang til, ettersom det er Administrator sin. Det er nok feil satt opp under installasjonen.

  Det kan endres for din profil på Verktøy - Innstillinger - Kataloger hvis dere ikke har felles lagring av xml-filene.

  Hvis dette ikke er installert på en frittstående pc vil det gjelde alle brukere og bør da håndteres sentralt. Snakk med din it-kontakt for hjelp med å endre oppsettet i installasjonen.

 • Forhåndsfastsetting

  Ved avvikling av selskaper så kan du sende inn krav om forhåndsfastsetting på selskaper for inntekståret 2020 i Skatt 2020.1.

  Du konverterer filen på samme måte som ellers via Klientregister forrige år.

  OBS! NYE KOMMUNENUMMER:

  Mange kommuner har fått nye kommunenummer pr 01.01.2020. Ved innsending av forhånds-fastsetting for 2020 så må du, inntil videre, benytte kommunenummer som var gyldig i 2019.

  Endre slik:

  Legg inn gammelt kommunenummer direkte i feltet for kummunenr – kommunenavn vil da bli blankt.

  Skatt-klient-2020


   

   

   

   

   

   

   

  I RF 1028, Skattemeldingen, øverst i høyre hjørne markerer du for at du ønsker forhåndsfastsetting og angir hvilket år denne fastsettingen skal gjelde for.

  Skatt-klient-2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skattemeldingen sendes inn elektronisk.

 • Hjelp til utfylling av aksjonærregisteroppgaven

  Her får du flere nyttige tips:

  Har du en ny kunde i Skatt?

  Da kan du:

  • laste ned komplett aksjonærregisteroppgaver fra Altinn (fjorårets)
  • importere aksjonærer via Excel/tekst-fil inn i RF1086U (AOA)
  • fylle ut oppgaver manuelt

  Tips til utfylling

  • Oppgaven RF 1086 består av 2 deler i vårt program. En del for selskapet (AOS) og en del som tilhører aksjonær (AOA).
  • Bruk rettledningen når du skal fylle ut oppgaven. Den beskriver godt hver enkelt post i skjema.
  • Vær nøye med hendelser, tidspunkt og antall. Forsendelsen stopper i Altinn hvis dette ikke stemmer.
  • Innhent alle opplysninger om hendelsene. Det er viktig at dette blir riktig. Mange hendelser må fylles ut på både selskapets poster 8-18 og på aksjonærens poster 21-30. Vi har i versjon 2019.2 lagt inn flere skjemakontroller som kan være til hjelp hvis det ikke er samsvar i oppgavesettet.
  • Bruk riktig hendelsestype/transaksjonstype. Det er mange valg i av hendelsestyper, og man må være sikker på at man har valgt riktig.
  • Hvis selskapet har flere aksjeklasser, så må det leveres ett oppgavesett for hver aksjeklasse. Altså AOS og AOA (en pr aksjonær) for hver klasse.
  • Selskap som er opphørt (likvidert, konkurs eller lignende) i løpet av 2019, skal levere aksjonærregisteroppgave.
  • Hvem som skal levere oppgaver ved Fusjon/Fisjon – se rettledningen til oppgaven.

  Aksjonærregisteret har laget mange forskjellige eksempler på utfylling av aksjonærregisteroppgaven. Se skatteetatetns nettsider.
   

  Innsending til Altinn:

  Sendes til «Etat»: Skattedirektoratet – Aksjonærregisteret
  Send til Altinn

  Husk å sjekke riktig år (man kan sende oppgaver for flere år i samme versjon)

  1086

  Oppgaven kan sendes når som helst på året.
   

  Datasystem-id/passord

  Dette registrerer du i Altinn, under Profiler | Avanserte innstillinger
   

  Registrering av innbetalt aksjekapital/overkurs

  AOS post 5 under forstørrelsesglass
  AOS Post 5

  Her gjør du også endringer i aksjekapital og overkurs som har skjedd i løpet av året.

   

 • Hvordan sender jeg en fil/ dokument fra programmet til Supporten? (Gjelder alle våre programmer)

  1. Åpne filen du skal sende og klikk på det grønne support - ikonet t.h. i skjermbildet.

  Supportfane ikon

  2. Velg «Send til support».

  Send til Support

  3. Fyll ut de nødvendige opplysningene, les og godta vår personvernerklæring og klikk på «Send».

  Send

 • Skattefradrag for tilbakeforing av underskudd for inntektsåret 2020 (korona)

  Slik går du frem i vårt Skatteprogram

  Nederst på side 1 i RF 1028 Skattemelding må du huke av for at selskapet omfattes av ordningen med skattefradrag for underskudd i inntekståret 2020. Når du huker av «Ja» her, vil en lupe bli synlig som du kan klikke deg videre inn på:

  Nederst på side 1 i RF 1028 Skattemelding må du huke av for at selskapet omfattes av ordningen med skattefradrag for underskudd i inntekståret 2020.

  Overskuddet fra 2019 og 2018 kommer automatisk med i beregningen hvis du har benyttet deg av konvertering av filer de to siste årene.

  Image removed.

   

  Hvis du benytter deg av full automatikk i programmet (Disponeringen (DO) side 4), vil beregnet skattefradrag nå legge seg i post 8300 som en negativ skattekostnad.

  Du må selv legge inn dette beløpet som en fordring i post 1570 i næringsoppgaven. Beløpet legges ikke inn automatisk, i og med at det kan være flere fordringer i regnskapet.

  Pass på at du ikke får differanse mellom skattemessige fordringer og regnskapsmessige fordringer på grunn av dette skattefradraget.

   

  RF 1167 side 1

  Image removed.

  RF 1217 side 1:

  Image removed.

  Når du beregner ligningsmessig formue på side 4, må dette beløpet trekkes ut:

  Image removed.


  I skattemeldingen side 2 vil det nå bli registrert hvilket beløp som eventuelt vil være underskudd til fremføring.

  Image removed.

  I Årsavslutning vil negativ skatt bli overført til DO og til skattenoten.

  Du må selv føre fordringen, som skattefradraget utgjør, manuelt under tilleggsposteringer i Årsavslutning.

Konsernbidrag

 • Datter får konsernbidrag fra mor

  Datter får konsernbidrag fra mor

  Konsernbidrag til eller fra et morselskap er en egenkapitaltransaksjon. Egenkapitaltransaksjon er transaksjoner med eier (morselskap eller søsterselskap). Disse transaksjonene skal aldri føres via resultatregnskapet, men direkte i balansen. Resultatet i datterselskapet skal derfor disponeres først som om selskapet ikke får konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot fordring, betalbar skatt og egenkapital.  
  Her får datterselskap konsernbidrag fra morselskap. Skatteeffekten vil øke betalbar skatt og gi en tilsvarende reduksjon i morselskapet.  
  Skattekostnaden i datterselskapet vil ikke bli påvirket av at det gis konsernbidrag. Hvis datterselskapet har underskudd til fremføring skal ofte konsernbidraget gå til dekning av underskuddet. Da skal utsatt skattefordel FØRST bokføres. Konsernbidraget skal deretter redusere utsatt skattefordel. Datterselskapet får da en skatteinntekt FØR konsernbidraget bokføres.  

  Arbeidsgang i Skatt:
  • Overføring fra Årsavsluting skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres.  
  • Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponeringer side 4) for full automatikk 
  k

  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidraget behandles videre i programmet.

   k
    
  • I Skattemeldingen RF 1028 side 2 må du evt legge inn hvor mye av det fremførbare underskuddet du skal bruke i år:

   k
  • I DO (disponeringen) side 3 må du markere for negative forskjeller (eksl konsernbidrag) som ikke skal danne utsatt skattefordel, hvis det er aktuelt.

   k


    
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandling av konsernbidrag ved å klikke på forstørrelsesglasset

   k

    
  • Du får nå opp et bilde som viser at datterselskap får konsernbidrag fra morselskap
  • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene

   k

   I vindu som nå åpnes kan du velge om årets skattesats skal benyttes ved beregning av utsatt skattefordel (for symmetri i konsern hvor underskudd dekkes helt)

   k

    
  • Her går kr 684 000 til annen innskutt EK, og er et beløp som må bekreftes i resultatdisponeringen her:

   k

   I resultatdisponeringen kan du huke av for automatisk postering mot egenkapitalen.


    
  • DO (disponeringen) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg mottatt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten

   k

    

   Du er nå ferdig i Skattemodulen

   Husk å lagre skattefilen

   Den disponeringen du har foretatt nå, kan du hente inn i Årsavslutningsmodulen.

  • Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

   k


    
  • Klikk på «Hent info»
  • Denne funksjonen henter disponeringen du har gjort ferdig i Skatt

   k

    

   Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til all disponering som kommer.

    

    

   Nedenfor ser du at det mangler kontoer som vi trenger.
   k

   Manglende konto må du opprette i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg «Legg til konto»

  • Klikk på Tilleggsposteringer

   k
    

   Ingen differanse og at resultatet er 0 viser at regnskapet ditt stemmer.

   Hvis du mangler kontohenvisninger vil ikke tilleggsposten gå i 0.

   Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.

    

   Disponering i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene:

   k


    
 • Datter gir konsernbidrag til mor

  Datter gir konsernbidrag til mor

  Konsernbidrag til eller fra et morselskap er en egenkapitaltransaksjon. Egenkapitaltransaksjon er transaksjoner med eier (morselskap eller søsterselskap). Disse transaksjonene skal aldri føres via resultatregnskapet, men direkte i balansen. Resultatet i datterselskapet skal derfor disponeres først som om selskapet ikke gir konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot gjeld, betalbar skatt og egenkapital.

  Her gis konsernbidrag fra datter til mor. Skatteeffekten vil redusere betalbar skatt i datterselskapet og gi en tilsvarende økning i morselskapet. Skattekostnaden i datterselskapet vil ikke bli påvirket av at det gis konsernbidrag.

  Arbeidsgang i Skatt:

  • Overføring fra Årsavslutning skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres
  • Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponering side 4) for full automatikk

   k


    
  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidrag behandles videre i programmet

   k


    
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandlingen av konsernbidraget ved å klikke på forstørrelsesglasset

   k


    
  • Du får nå opp et bilde som viser at datter gir konsernbidrag til mor
  • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene

   k

   I vindu som nå åpnes kan du velge å nettoføre konsernbidraget mot konsernfordring hvis du ønsker det istedenfor at det føres mot gjeld konsernbidrag (huk av for K 1560 Konsernfordring)

   k

    

   I programmet kan du velge automatisk postering mot annen egenkapital (se pil på bildet under)

   Men du må selv legge inn beløpet som skal mot annen egenkapital fra konsernbidraget! Forslag til beløp kommer i det grå feltet til venstre og du må føre dette beløpet i det hvite feltet til høyre.

   k

  • I DO (disponering) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg avgitt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten

   k

    

   Du er nå ferdig i Skatt

   Husk å lagre skattefilen!

   Disponeringen du har gjort i Skatt henter du inn i Årsavsluting

   Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

   k


    

  • Klikk på «Hent info»
  • Denne funksjonen henter disponeringen du nettopp har gjort ferdig i Skatt

   k


    

   Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til alle disponeringene.

   Nedenfor ser du at vi mangler konto på «Avsatt konsernbidrag» og «Gjeld til selskap i samme konsern» Disse kontoene må du kanskje koble selv, hvis du ikke bruker standard kontoplan. Hvis du ikke har konto fra før, så må du opprette konto i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg legg til konto.

   k

   Har du ikke fått opprettet alle relevante kontoer, så vil du få differanse her etter valgt tilleggspostering:

   k

   Nå er alle konto registrert og tilleggsposteringene blir riktig:

   k

   k


    

   Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.

    

   Disponeringen i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene:

   k

 • Søster 1 gir konsernbidrag til søster 2

  Søster 1 gir konsernbidrag til søster 2

  Konsernbidrag til eller fra et morselskap er en egenkapitaltransaksjon. Egenkapitaltransaksjon er transaksjoner med eier (morselskap eller søsterselskap). Disse transaksjonene skal aldri føres via resultatregnskapet, men direkte i balansen. Resultatet i datterselskapet skal derfor disponeres først som om selskapet ikke gir konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot gjeld, betalbar skatt og egenkapital.

  Her gis konsernbidrag fra datter til mor. Skatteeffekten vil redusere betalbar skatt i datterselskapet og gi en tilsvarende økning i morselskapet. Skattekostnaden i datterselskapet vil ikke bli påvirket av at det gis konsernbidrag.

  Arbeidsgang i Skatt:

  • Overføring fra Årsavslutning skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres
  • Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponering side 4) for full automatikk

   k


    
  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidrag behandles videre i programmet

   k


    
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandlingen av konsernbidraget ved å klikke på forstørrelsesglasset

   k


    
  • Du får nå opp et bilde som viser at datter gir konsernbidrag til mor
  • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene

   k


   I vindu som nå åpnes kan du velge å nettoføre konsernbidraget mot konsernfordring hvis du ønsker det istedenfor at det føres mot gjeld konsernbidrag (huk av for K 1560 Konsernfordring)

   k

    

   I programmet kan du velge automatisk postering mot annen egenkapital (se pil på bildet under)

   Men du må selv legge inn beløpet som skal mot annen egenkapital fra konsernbidraget! Forslag til beløp kommer i det grå feltet til venstre og du må føre dette beløpet i det hvite feltet til høyre.

   k

    
  • I DO (disponering) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg avgitt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten

   k

    

   Du er nå ferdig i Skatt

   Husk å lagre skattefilen!

   Disponeringen du har gjort i Skatt henter du inn i Årsavsluting

   Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

   k


    

  • Klikk på «Hent info»
  • Denne funksjonen henter disponeringen du nettopp har gjort ferdig i Skatt

   k


    

   Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til alle disponeringene.

   Nedenfor ser du at vi mangler konto på «Avsatt konsernbidrag» og «Gjeld til selskap i samme konsern» Disse kontoene må du kanskje koble selv, hvis du ikke bruker standard kontoplan. Hvis du ikke har konto fra før, så må du opprette konto i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg legg til konto.

   k

   Har du ikke fått opprettet alle relevante kontoer, så vil du få differanse her etter valgt tilleggspostering:

   k

   Nå er alle konto registrert og tilleggsposteringene blir riktig:

   k

   k

    

   Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.

    

   Disponeringen i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene:

   k

 • Søster 2 får konsernbidrag fra søster 1

  Søster 2 får konsernbidrag fra søster 1

  Konsernbidrag til eller fra et morselskap er en egenkapitaltransaksjon. Egenkapitaltransaksjon er transaksjoner med eier (morselskap eller søsterselskap). Disse transaksjonene skal aldri føres via resultatregnskapet, men direkte i balansen. Resultatet i datterselskapet skal derfor disponeres først som om selskapet ikke får konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot fordring, betalbar skatt og egenkapital.

  Her får datterselskap konsernbidrag fra morselskap. Skatteeffekten vil øke betalbar skatt og gi en tilsvarende reduksjon i morselskapet.

  Skattekostnaden i datterselskapet vil ikke bli påvirket av at det gis konsernbidrag. Hvis datterselskapet har underskudd til fremføring skal ofte konsernbidraget gå til dekning av underskuddet. Da skal utsatt skattefordel FØRST bokføres. Konsernbidraget skal deretter redusere utsatt skattefordel. Datterselskapet får da en skatteinntekt FØR konsernbidraget bokføres.

  Arbeidsgang i Skatt:

  • Overføring fra Årsavsluting skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres.

  Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponeringer side 4) for full automatikk

  k

   

  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidraget behandles videre i programmet.

   k


    
  • I Skattemeldingen RF 1028 side 2 må du evt legge inn hvor mye av det fremførbare underskuddet du skal bruke i år:

   k


    
  • I DO (disponeringen) side 3 må du markere for negative forskjeller (eksl konsernbidrag) som ikke skal danne utsatt skattefordel, hvis det er aktuelt.

   k

    
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandling av konsernbidrag ved å klikke på forstørrelsesglasset

   k

    
  • Du får nå opp et bilde som viser at datterselskap får konsernbidrag fra morselskap
  • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene

   k

   I vindu som nå åpnes kan du velge om årets skattesats skal benyttes ved beregning av utsatt skattefordel (for symmetri i konsern hvor underskudd dekkes helt)

   k

    
  • Her går kr 684 000 til annen innskutt EK, og er et beløp som må bekreftes i resultatdisponeringen her:

   k


   I resultatdisponeringen kan du huke av for automatisk postering mot egenkapitalen.


    
  • DO (disponeringen) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg mottatt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten

   k

   Du er nå ferdig i Skattemodulen

   Husk å lagre skattefilen

   Den disponeringen du har foretatt nå, kan du hente inn i Årsavslutningsmodulen.

  • Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

   k

    
  • Klikk på «Hent info»
  • Denne funksjonen henter disponeringen du har gjort ferdig i Skatt

   k


    

   Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til all disponering som kommer.

    

    

   Nedenfor ser du at det mangler kontoer som vi trenger.

   k

    

   Manglende konto må du opprette i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg «Legg til konto»

  • Klikk på Tilleggsposteringer

   k

    

   Ingen differanse og at resultatet er 0 viser at regnskapet ditt stemmer.

   Hvis du mangler kontohenvisninger vil ikke tilleggsposten gå i 0.

   Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.

    

   Disponering i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene:

   k

 • Mor gir konsernbidrag til datter

  Mor gir konsernbidrag til datter:

  Når morselskap gir konsernbidrag til datterselskap, er dette et kapitaltilskudd til datterselskap. Kapitaltilskudd har ingen resultateffekt. Resultatet i morselskapet skal derfor først bokføres som om selskapet ikke gir konsernbidrag. Deretter føres avgitt konsernbidrag direkte mot gjeld, betalbar skatt og aksjer i datterselskapet.  
  Aksjer i datter vil da øke i verdi og et eventuelt nedskrivningsbehov må vurderes.  
  Små foretak kan velge å føre dette direkte mot egenkapital istedenfor mot aksjer i datter.  

  Arbeidsgang i Skatt:
  • Overføring fra Årsavslutning skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres.
  • Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponeringer side 4) for full automatikk  
  1

  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidrag behandles videre i programmet 

  2
  • Gå til DO side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandling av konsernbidrag ved å klikke på forstørrelsesglasset

  3

  • Du får nå opp et bilde som viser at mor gir konsernbidrag til datter • Klikk på forstørrelsesglass for å se hvordan konsernbidraget føres i skjemaene
  4
  I vindu som nå åpnes kan du velge om konsernbidraget skal gå mot Annen egenkapital istedenfor til Aksjer (huk av for D/2059 Annen egenkapital). Dette er aktuelt for små foretak.  

  Du kan også velge å nettoføre Konsernbidraget mot konsernfordring (huk av for K/1560 Konsernfordring)

  5
  • DO (disponeringen) side 3 for Årsresultat setter du på en huk nederst på siden hvis du vil ha med deg avgitt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten 

  6
  Siste sjekk i skatt er i resultatdisponeringen. Her må du se at resultatdisponeringen blir slik du vil ha den.  
  Du kan huke av for automatisk postering mot egenkapitalen.

  7
  Hvis du har valgt å føre mot egenkapital i istedenfor aksjer, så vil feltet for «Direkte mot annen egenkapital fylles ut og du må bekrefte beløpet i høyre kolonne.  
   
  Da er du ferdig i Skattemodulen.  
  Den disponeringen du har foretatt nå, kan du hente inn i Årsavslutningsmodulen.    
   
  Åpne Årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer.
  8
  • Klikk på «Hent info» Denne funksjonen henter disponeringen du nettopp har gjort ferdig i Skatt
  9

  Når du har hentet disponeringen fra Skatt, så må du se at du har kontohenvisning til alle disponeringer. Nedenfor ser du at vi mangler konto på «Investeringer i datter og konsernselskap» og «Gjeld til selskap i samme konsern» Disse kontoene må du opprette i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg Legg til konto. 

  NB: hvis du i regnskapet ditt har flere døtre, så vil du her få flere gjeldsposter. Disse må du da evt korrigere for i tilleggsposteringen.

  10
  Hvis konto ikke er opprettet vil du få differanse i Tilleggsposteringen: 

  11

  Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem.  
  Disponering i Resultatrapporten din ser slik ut etter tilleggsposteringene: 

  12

 • Mor får konsernbidrag fra datter

  Mor får konsernbidrag fra datter 

  I et morselskap vil mottatt konsernbidrag være en vanlig transaksjon, det vil si at den skal vises i resultatregnskapet. Konsernbidraget inntektsføres derfor som utbytte under finansinntekt. Siden mottatt konsernbidrag medtas som egen post i skattemeldingen må den tas ut på side 4 i næringsoppgaven som ikke skattepliktig inntekt på lik linje som utbytte fra norske datterselskap Skatteeffekten av mottatt konsernbidrag vil derfor også vises i resultatregnskapet.  

  Arbeidsgang i Skatt:

  • Overføring fra Årsavslutning skal være FØR bokføring av konsernbidrag. Hvis konsernbidrag er bokført i regnskapet må denne posteringen tilbakeføres.  
  • Sjekk at alle overføringer er på (DO-disponeringen side 4) for full automatikk
  1
   

  • Opprett RF 1206 Konsernbidrag
  • Vær nøye med utfylling av denne posten. Denne føringen avgjør hvordan konsernbidraget behandles videre i programmet.

  2

  • I Skattemeldingen RF 1028 side 2 må du evt legge inn hvor mye av det fremførbare underskuddet du skal bruke i år.

  3

  • I DO (disponeringen) side 3 må du markere for negative forskjeller som ikke skal danne utsatt skattefordel, hvis det er aktuelt.

  4

  • Gå til DO (disponering) side 1. Utvidet disponering er nå aktivert og du kan se detaljer for behandling av konsernbidrag ved å klikke på forstørrelsesglasset

  5

  • Du får nå opp et bilde som viser at morselskap får konsernbidrag fra datterselskap
  • Klikk på forstørrelsesglasset for å se hvordan konsernbidrag føres i skjemaene

  6

  7

  På side 2 i næringsoppgaven får du inn beløpet i post 8005

  8

  Siden dette beløpet også kommer inn på side 2 i Skattemeldingen (RF 1028) så tilbakeføres beløpet på side 4 i næringsoppgaven

  9

  • I resultatdisponeringen kan du velge om du vil ha automatisk postering mot egenkapitalen

  10

  • I DO (disponeringen) side 3 for Årsresultat markerer du hvis du vil ha med deg mottatt konsernbidrag som disponering i Årsavslutningsmodulen ved utarbeidelse av Årsrapporten.

  11

  Du er nå ferdig i Skattemodulen

   

  Den disponeringen du nå har foretatt kan du hente inn i Årsavslutningsmodulen

  • Åpne årsavslutningsfilen og gå til Disponeringer

  12
   

  • Klikk på «Hent info»

  Denne funksjonen henter disponeringen du har gjort ferdig i Skatt

  13
   

  • I dette tilfellet, så mangler vi kontohenvisning på «Netto positiv resultatandel vedr investering i datterselskap» Denne konto må vi opprette i Saldobalansen. Stå i saldobalansen og høyreklikk. Velg «Legg til konto»

  14

  15

  • Klikk på tilleggsposteringer

  16

  Ingen differanse og at resultatet er 0 viser at regnskapet ditt stemmer.

  Tilleggsposteringene skrives ut og benyttes som bilag i ditt regnskapssystem

Anonymisering

 • Hvordan kan jeg sende skattemeldingen anonymisert på e-post til en klient?

  I forhold til å sende utskrifter på e-post til klienter vil det være mulig å passordbeskytte utskriften som legges ved. 

  1. Velg utskriftsmenyen

  2. Velg de skjema som skal med på utskriften

  3. Marker Vis PDF-filen og velg Opprett og vis

  4. Velg PDF fil egenskaper...

  5. Velg Bruk passord sikkerhet. Legg inn ønsket passord som repeteres. Dette passordet må formidles til klienten for at PDF-filen skal kunne åpnes. Filen lagres på vanlig måte og legges ved i e-post til klienten.

  Passordbeskytte utskrift

Teknisk informasjon