Thumbnail

Årsavslutning - Support

På denne siden har vi samlet en del nyttig informasjon om Årsavslutning. Her finner du ofte stilte spørsmål, nyheter i versjonen, eksempelfiler og annen info om bruk av programmet.

Daglig bruk Årsavslutning

 • Kan man legge inn saldobalansen manuelt?

  Kan man legge inn saldobalansen manuelt?

  Ja, hvis du står i bildet saldobalanse i programmet, kan du høyreklikke og velge «Legg til konto»

 • Kan man endre beløp i Årsregnskapet?

  Kan man endre beløp i Årsregnskapet?

  Ja, du kan stå på linjen i saldobalansen, høyreklikke og velge «Endre konto». Ellers kan du endre beløp ved å benytte Tilleggsposteringer.

 • Hvordan velger jeg å ikke legge ved Årsberetning?

  Hvordan velger jeg å ikke legge ved Årsberetning?

  Under «Innstillinger til årsrapport» velger du hvilke dokumenter som skal inngå i årsrapporten din. Ta bort markering på det du ikke vil ha med.

 • Jeg har ikke fått tilgang til neste års versjon av Årsavslutning. Kan jeg allikevel starte på årsoppgjøret?

  Jeg har ikke fått tilgang til neste års versjon av Årsavslutning. Kan jeg allikevel starte på årsoppgjøret?

  Ja, Årsavslutning er årsuavhengig og kan benyttes på vanlig måte. Vi anbefaler å alltid oppdatere til nyeste versjon når den blir tilgjengelig.

 • Hva gjør jeg hvis Årsavslutning ikke klarer å koble til Skatt for nytt regnskapsår?

  Hva gjør jeg hvis Årsavslutning ikke klarer å koble til Skatt for nytt regnskapsår?

  I Årsavslutning kan det i enkelte tilfeller være at det i koblingen til skattefilen ikke er mulig å angi det nye inntektsåret. Sett markøren i feltet for Inntektsår og trykk Ctrl + T (Tilbakestille). Feltet vil nå vise det nye året og koble til rett årsversjon av Skatt.

 • Er det mulig å få balansen på kun én side?

  Er det mulig å få balansen på kun én side?

  Det kan du endre i linjeinndelingen for balansen.

  Trykk på knappen i kolonnen Format for Egenkapital og gjeld. Der fjerner du krysset for sideskift.

  Linjeinndeling balanse

 • Vise utbytte som egen linje i balanserapporten

  Vise utbytte som egen linje i balanserapporten

  Hold musepeker nede på linje som er markert med gul under.

  Dra linjen opp og slipp den på Annen kortsiktig gjeld (i dette tilfelle  er det linjen over)
  1


  Du får spørsmål om hvor du vil legge linjen, da velger du «Foran valgt linje»

  2


   

  Videre må du sette på visning på linjen. Det gjøres i kolonnen for Format:

  (høyreklikk på linjen hvor Postkode1, Postkode 2, osv ligger og velg at du skal vise Format kolonne)

  3


  Gå til linjen for utbytte, klikk på knappen under Formatkolonnen:

  4


  Der velger du Verdilinje under nedtrekksmeny:

  5

  Det som kommer opp i advarsel har du tatt hensyn til hvis du følger denne veiledningen. Så her svarer du bare Ja

  6


  Resultat:

  7

  Det siste du må gjøre er å koble den nye linjen i årsregnskapet til en linje i Altinn. Dette gjøres under kolonnen Altinn (ved sisen av format – husk at du kanskje må sette på at du vil vise denne kolonnen også):

  8

 • Hvordan får jeg revisjons honorarer til å bli synlig på utskrift?

  Hvordan får jeg revisjons honorarer til å bli synlig på utskrift?

  Workaround i Årsavslutning i 2020.1 når revisjonshonorarer ikke er synlige i noten for lønnskostnader på utskrift (gjelder dersom man kun har honorarer for i år). 

  Det ser ut som om denne noten krever at man har saldo for "forrige år". Dersom man har honorarer for fjoråret, er det ingen problemer. 
   
  En rask workaround for deg vil være å gjøre følgende: 
  1. Knytte regnskapslinje til rad, men husk å fjerne huk "koble fjoråretstall"

   Årsavslutning wolters kluwer

  2. Legge til et tall i "forrige år" kolonnen og huk av for at du ikke ønsker at fjoråret skal være synlig.

  Årsavslutning wolters kluwer

 • Dersom du benytter forenklet IFRS og skal knytte resultatlinjer nederst i resultatregnskapet, viser vi hvordan dette gjøres nedenfor

  Dersom du benytter forenklet IFRS og skal knytte resultatlinjer nederst i resultatregnskapet, viser vi hvordan dette gjøres nedenfor

  Da må aktivere følgende funksjon under innstillinger til årsrapport: huk av for øvrige resultatelementer som vist på bildet nedenfor: 

   

  Årsavslutning wolters kluwer

  Øvrige resultatelementer vil du finne her (evt. lage snarvei under arbeidsgang):

   

  Årsavslutning wolters kluwer

  Her vil du kunne knytte til resultatlinjer for IFRS foretak.

  Årsavslutning wolters kluwer

 • Jeg opplever at feltet for sum permanente forskjeller ikke beregnes korrekt i skattenoten.

  Jeg opplever at feltet for sum permanente forskjeller ikke beregnes korrekt i skattenoten.

  Dersom du opplever at sum permanente forskjeller ikke beregnes korrekt i skattenoten, må du gjøre følgende:

  1. Marker en hvit felt(som kan redigeres) over sum feltet som vist på bildet nedenfor:

   Årsavslutning wolters kluwer
    
  2. Enten kan du trykke på Ctrl-shift-s (samtidig) eller gå til rediger i meny og velg «åpne felt».

   Årsavslutning wolters kluwer

   Årsavslutning wolters kluwer

   Nå er de grå cellene åpne. Bruk piltastene til å komme ned til feltet som er grått (feltet for sum permanente forskjeller).
    
  3. Trykk ctrl-t eller velg «tilbakestill beregning» som du finner under rediger i menyen (se bildet ovenfor).
    
  4. Nå vi vil du se at sum permanente forskjeller blir riktig beregnet.
    
  5. Trykk på ctrl-shift-s for å lukke grå felt.

Import fra eksternt regnskapssystem

 • Import fra eksternt regnskapssystem

  Det er mulig å legge inn en profil for direkte import av regnskapsdata fra flere eksterne regnskapssystem. Denne importen inkluderer kontoer, saldobalanse og transaksjoner.

  Profil kan opprettes under Verktøy | Innstillinger | Import
  aarsavslutning


   

  Pr i dag har vi importmulighet fra disse regnskapssystemene:

  24Seven Office

  Agresso Økonomisystem

  DI-regnskap

  eAccounting

  Poweroffice Go

  Tripletex

  Uni Økonomi V3

  Visma Business

  Visma Global

  Xledger

  Zirius

Spesielt for brukere av Byrå

 • Jeg får ikke ta årsskifte?

  Jeg får ikke ta årsskifte?

  Jeg trykker på knappen Årsskifte men får beskjed om at ny regnskapsperiode må legges inn i Byrå?

  Når man bruker Byrå opprettes og administreres regnskapsår fra klientkortet i Byrå.

  For å administrere regnskapsåret for en klient, må du åpne Administrere år. Knappen finner du helt øverst til høyre på kundekortet. Dialogvinduet gir mulighet for å opprette nye eller fjerne regnskapsår, samt forlenge eller forkorte regnskapsåret.

  Image removed.