Capego Årsoppgjør - Administrere brukere/medarbeidere

Klikke på "Administrer brukere" i klientkortet for å

 • angi hvilke brukere/medarbeidere som skal ha tilgang til et oppdrag og dermed få klienten/oppdraget inn i sin klientliste

 • endre klientansvarlig

 

Merk:

 • For å kunne opprette brukere/medarbeidere hos klienter / i selskaper, så må du først opprette person som Bruker med WK-ID.
 • Brukere må knyttes opp mot lisenser for å kunne arbeide i Capego Årsoppgjør.
 • Når en bruker/medarbeider åpner et oppdrag, blir oppdraget "låst". Les mer nedenfor.

 

Brukere/medarbeidere

Alle medarbeidere som registreres blir brukere. Det er tre ulike roller disse kan få: 

 • Utførende - den som utarbeider regnskapet
 • Ansvarlig - den som er kundeansvarlig
 • Kvalitetsansvarlig - den som kvalitetsikrer oppdraget 

Capego administrer brukere

 • Når du legger til flere brukere, finner du den du skal legge til i søkeboksen. Dobbeltklikk på navnet slik at personen legges til.
 • Spesifiser deretter rollen ved å klikke på redigeringspennen.
 • Alle brukere får lese- og skriverettigheter når de legges ut, men dette kan endre til Les i nedtrekksmenyen i kolonnen Rettigheter.
 • Du kan spesifisere en eller flere roller for brukeren. Det er ingen duplikatkontroll av rollene. 

Om en medarbeider åpner et Oppdrag på klientkortet (Årsavslutning eller Skattemelding) hos en klient, så får andre medarbeidere varsel om at "Saken er opptatt" når de prøver å åpne Oppdraget.

Du kan åpne en sak som er opptatt:

 • Klikk OK, fortsett med å ta over saken
 • Klikk OK, fortsett, men bare med leserettigeter 

image-20230329170304-1

Gjest

 • Når du legger til en gjest, kan du ikke endre rollen deres, den er alltid gjest.
 • En gjest har kun leserettigheter når den legges til en klient, men dette kan endres til lese- og skriverettigheter

Capego rediger oppgave

 

Endre klientansvarlig

 • Rollen som klientansvarlig kan du som Systemadministrator endre på klientkortet via redigeringspennen.

Capego endre klientansvarlig

 • Dersom en bruker/medarbeider slutter eller av andre grunner ikke skal ha roller lenger, kan du som systemadministrator endre rolleinnehaver på alle oppdrag samtidig. Dobbeltklikk på vedkommendes navn i brukerlisten. Klikk deretter på tannhjulet «Håndtere rettigheter».
 • Under «FLYTT TIL» søker du opp brukeren som skal være for eksempel klientbehandler, velger klienten som skal bytte klientbehandler og klikker nå «OPPDATER». Du fordeler alle rollene som en bruker har til flere ulike brukere samtidig, du søker på administratoren under Velg bruker, så får du en ny kolonne for hver bruker du legger til.