Capego Årsoppgjør - Last ned forhåndsutfylt skattemelding for person fra Altinn

Forhåndsutfylte opplysninger for skattemeldingen er tilgjengelige fra mars måned - Skatteetaten sender disse ut puljevis i perioden 7. - 22. mars

Når forhåndsutfylt informasjon finnes, må prefill lastes ned - ellers stopper valideringen hos Skatteetaten innsendingen

Preutfylte opplysninger kan endres, men ikke slettes

 

Merk:

 • Dersom årets skattemelding er tilgjengelig (forhåndsutkast/prefill) hos skatteetaten ("Min skatt") ref. over, må du først laste den ned til Capego Årsoppgjør og deretter gjøre eventuelle endringer/tillegg i Capego Årsoppgjør. 
 • Nedlasting av skattemeldingen skriver ikke over tidligere manuelt registrerte temaer, men du risikerer å få doble rader.
 • Nedlastet informasjon ser du i Oppsummering skattemelding - i kolonnen "Forhåndsutfylt".
 • Preutfylte opplysninger kan endres, men ikke slettes.
 • Preutfylte opplysninger for inntekt og formue: Hvis inntektsposten eller formuesposten er forhåndsutfylt i skattemeldingen, men oppgis i næringsspesifikasjonen, må beløpet settes til 0 i skattemeldingen. Hvis ikke vil inntekten eller formuen beregnes begge steder.
 • Preutfylte opplysninger fra tidligere år kan ikke lastes ned. Bruk endringsmelding.
 • Skattemeldingen for 2022 kan foreløpig ikke lastes ned til Capego Årsoppgjør. Se hvordan dette kan gjøres via av vårt gamle produkt Skatt.
 • Min skatt, utvidet veiledning (merknader). Dette er kun til hjelp i Min skatt og er ikke knyttet til Skattemeldingen. Derfor følger ingen merknader med ved nedlasting av forhåndsutfylt skattemelding eller ved innsendingen av denne. Skatteetaten vurderer å åpne for at man også kan laste ned merknader i prefill.

Nye opplysninger i skattemeldingen fra tredjepart:

 • Skatteetaten varsler skattepliktig om at det har kommet nye tredjepartsopplysninger etter at skattepliktig har åpnet og ennå ikke sendt inn skattemeldingen (før frist).
 • Kommer det nye tredjepartsopplysninger etter at skattemeldingen er sendt inn (fastsatt), sendes det ikke varsel til skattepliktig. Skatteetaten kan eventuelt saksbehandle i ettertid på grunnlag av de nye opplysningene.
 • Tredjepart er pliktig til å informere skattepliktig dersom de sender nye opplysninger som skal inngå på skattemeldingen etter utløpet av fristen for å sende grunnlagsdata til Skatteetaten.

Man må ha en av disse rollene for å laste ned preutfylt personlig skattemelding for andre:

 • Skatteforhold privatperson​ - Rettighet delegeres i Altinn på privatperson.
 • Begrenset signeringsrett - Rettighet delegeres i Altinn på privatperson.​
 • Regnskapsfører med signeringsrett - Rettighet gis via registrering av "Regnskapsfører" for ENK'et i Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret. 

 

Arbeidsgang

Når klient er opprettet for en privatperson, kan du laste ned personlig skattemelding fra Altinn (utkast fra Skatteetaten) og åpne skattemeldingen og se en oppsummering av skattemeldingen.

 • Åpne klientkort og klikk på Oppdrag Skattemelding
 • Klikk Tannhjul
 • Kobling mot Skatteetaten - Klikk Logg inn

image-20230414144020-10

 • Nytt vindu åpnes med elektronisk ID
 • Velg f eks BankID

image-20230414143012-7

 • Dette vinduet kommer opp: Vellykket innlogging - Lukk vinduet

image-20230414142615-6

 • For å hente utkastet fra Skatteetaten - klikk "Oppdater".

image-20230414143659-9

 • Bekreftelse: Kobling mot Skatteetaten.
 • Gå til fanen "Skattemelding".

image-20230414142033-3

 • Oppsummering skattemelding: Nå ser du de forhåndsutfylte dataene i Skattemeldingen
  • Skattemeldingen inneholder innberettet info fra banker, arbeidsgivere, verdipapirsentralen mv.
  • Koble eventuell ektefelle til personen under innstillinger "tannhjulet".
  • Arbeid med utkast til temabasert personlig skattemelding.

image-20230414142000-2