Innlevering av Revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret

Veiviseren nedenfor viser deg hvordan du sender inn Revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret

via Altinn

 

Merk:

 • Dersom du skal sette opp årsregnskapet til en klient som har revisjonsplikt, kan du laste opp revisjonsberetningen i Årsarkiv, som du finner i Capego Årsoppgjør. Når du bruker denne funksjonen, vil revisjonsberetningen være klar ved innsending av årsregnskapet til Brønnøysund. 
 • Du kan også velge å sende inn revisjonsberetningen som vedlegg når du bruker veiviseren til å sende inn årsregnskapet via Altinn til Brønnøysund, men fordelen med å legge den i Årsarkivet er at den ligger i regskapsdokumentasjonen i Capego Årsoppgjør og du slipper å huske å legge revisjonsberetningen ved under innsendelsen.

 

Arbeidsgang
 

Legg ved revisjonsberetningen i Årsarkivet:

 • Klikk på tannhjulet for innstillinger øverst til venstre i skjermbildet. 

Innstillinger Capego

Klikk deretter på blyanten under seksjonen for regnskap og revisjon, slik at vinduet som er markert med rød rektangel nedenfor kommer opp. 

image 54

 • Slå på «revisjonsplikt» ved å klikke på bryteren. Denne endrer farge til grønn og teksten fra "Nei" til "Ja". image 55
 • Velg «OK» og klikk på «Årsarkiv» ikonet helt øverst i skjermbildet. Ikonet er tilgjengelig fra alle faner i årsavslutningsmodulen.

image-20230502111848-1

 • Når revisjonplikten er aktivert under innstillinger, kan revisjonsberetningen legges til under Årsrapport i Årsarkivet. 
 • Klikk på «Årsrapport» og velg «Revisjonsberetning».

image 57

 • Nå kan en revisjonsberetning i pdf – format lastes opp ved å klikke på «legg til» knappen helt til høyre (markert med pil på bilde nedenfor). 

image 58

 • Når revisjonsberetning er lagt til blir innholdet synlig på skjermen.

image 59

 • Fordelen ved å laste opp revisjonsberetningen her, er at den forblir som dokumentasjon. I tillegg legges revisjonsberetningen ved i veiviseren når årsregnskapet sendes inn til Brønnøysund. 

 

Innsending av årsregnskapet med revisjonsberetning til Regnskapsregisteret:

 • Når årsregnskapet er klart til innsending, klikk på "FERDIGSTILL" fanen og deretter "Send til Altinn" for å starte veiviseren.

Capego send inn årsregnskapet

 • Legg inn den obligatoriske informasjonen i steg 1 (Opplysninger) og klikk «Neste» for å komme til «Oversikt». Her ser du hva som sendes med årsregnskapet.

image 61

 • Under «Årsarkiv» finner du revisjonsberetningen du har lastet opp. Denne er huket av og blir sendt inn til Brønnøysund sammen med Årsrapporten. Denne funksjonen gjør at du slipper å tenke på å legge til revisjonsberetningen under «opplastede dokumenter» eller legge ved dette dokumentet i Altinn. 

For mer informasjon om innsending via Altinn, se manualen  Innlevering av Årsregnskapet til Regnskapsregisteret.