Capego Årsoppgjør - Innlevering av Årsregnskapet til Regnskapsregisteret

Veiviseren nedenfor viser deg hvordan du leverer inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret

Innsending til Altinn på gamle måten - Datasystem-ID og passord

 

Merk:

 • For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av Altinn-rollene: Regnskapsfører med signeringsrett, Regnskapsfører uten signeringsrett, Ansvarlig revisor, Revisormedarbeider, Regnskapsmedarbeider eller Utfyller/innsender.
 • Du må bruke riktig datasystem-ID og passord, og benytte riktig personlig passord for å få tilsendt engangskode. Les mer her.
 • Nyttig informasjon hos Brønnøysundregistrene:
 • Har du tidligere jobbet i vår gamle programvare Årsavslutning og får en feilmelding når du prøver å sende inn årsregnskap til Altinn/Brønnøysund: Error: Autorisert regnskapsfører: Det er bare AS som kan rapportere denne opplysningen? Kontakt support så har vi en løsning.

 

Arbeidsgang:

Veiviseren starter ved at du klikker på "Send til Altinn" under fanen "Ferdigstill".

image-20220701105840-2'

Veiviseren er delt i 4 steg:

 • Opplysninger
 • Oversikt
 • Logg inn
 • Overføre

Opplysninger

 • Her legger man inn dato for når Årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ og navn på representant for selskapet.
 • Deretter må man legge til minst en mottaker for tilbakemelding fra regnskapsregisteret.

image-20220701110151-3'

Oversikt

 • I neste bilde har man mulighet for å huke av for at både kontantstrømoppstilling og/eller årsberetningen skal sendes inn.
 • Det er kun mulig å foreta disse valgene for store foretak i regnskapslovens forstand.
 • I tillegg er det mulighet for å laste opp et eksternt dokument.

image-20220701110352-4

Logg inn

 • Legg inn datassytem ID og passord. 

image-20220701110631-5

Overføre

 • Klikk på Overfør-knappen, som du finner nederst på høyre side.
 • Klikk deretter på Fullført-knappen når innsendingen er gjennomført.

 

image-20220701111017-7