Capego Årsoppgjør - Forhåndsfastsetting

Forhåndsfastsetting (forhåndsligning) når selskap: Ved avvikling / opphør

Skatteetaten behandler skattemeldingen umiddelbart, og venter ikke til årsskiftet (som er fastsettingstidspunktet for alle andre selskaper)

 

Merk:

 • For å sende forhåndsfastsetting for inntekståret 2023, så må du inntil videre benytte Årsregnskap og Skattemelding 2022.
 • Du må benytte skjemabasert innsending og derfor bruke Datasystem ID og passord.
 • Brukere av vår gamle programvare Skatt kan sende inn forhåndsfastsetting derifra som tidligere (skjemabasert). 
 • Forhåndsfastsetting for selskaper må sendes fra et system, f eks et årsoppgjørsprogram

 

Arbeidsgang

For at overføringer skal fungere mellom Årsavslutning og Skatt, må du følge arbeidsgangen nedenfor.

 • Årsavslutning 2022 – lagre den som en kopi (denne blir liggende urørt og er din original for 2022).

image 65

  • Last inn nytt regnskap for 2023 (avviklingsåret) under Innstillinger.
  • MERK at du fortsatt arbeider i Årsavslutning for perioden 01.01.2022-31.12.2022, selv om du nå skal importere regnskap for 2023.

  image 64

  • Skatt 2022 – lagre den som en kopi (denne blir liggende urørt og er din original for 2022).

  image-20231106122439-2

  • Oppdater Skatt med avviklingsregnskapet i Årsavslutning.

  image 66

  • Marker på side 1 i RF-1028 at innsendingen gjelder forhåndsfastsetting, og angi hvilket inntektsår forsendelsen gjelder for.

  image 67

  • Send inn Skattemelding under Ferdigstill.

  image 68