Capego Årsoppgjør - Konsernregnskap

Konsolidere dine selskapsregnskap slik at du får satt opp konsernregnskap i programmet Konsern

Ferdigstill årsregnskapet og send inn til regnskapsregisteret i programmet Årsavslutning

Skatterapportere i Capego Årsoppgjør

 

Merk:

 • Capego Årsoppgjør vil bli oppdatert med konsernfunksjoner, men det har ikke høyeste prioritert i år.
 • Skatteetatens omlegging av skattemeldingen «fra skjema til tema» er prioritert og medfører store endringer for dere som kunder og oss som systemleverandør.
 • For inntektsåret 2023 benytter du derfor Capego Årsoppgjør, Årsavslutning og Konsern i kombinasjon, om du ønsker å både konsolidere, skatterapportere samt sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret.

 

Arbeidsgang

1. Importer regnskapstall til Capego Årsoppgjør.

 

2. Eksporter regnskapet til Skattemodulen i Capego Årsoppgjør for å sette opp skattemeldingen og disponere resultatet.

 

3. Ferdigstill årsregnskapet i Capego Årsoppgjør.

 

4. Eksporter ferdigstilt årsregnskap som SAF-t fil fra Capego Årsoppgjør og importer denne til Årsavslutning 2022.1.

 • Det er obligatorisk å angi kontaktperson på klientkortet under «administrer roller» før du eksporterer SAF-t fil. 
 • Gå til Ferdigstill-fanen og klikk på Eksporter til SAF-t.

image-20231011142742-1

 • Åpne Årsavslutningsprogrammet og importer SAF-t fil:

image-20231011153745-2

image-20231011153745-3

 • Klikk på importer og lagre filen.

 

NB! Saf-t filen inneholder ikke noter. Dermed kan det være lurt å fortsette å bruke gamle årsavslutningsfilen for 2022 i Årsavslutning 2022.1 slik at du har noter som du kan bruke for 2023. 

Dersom du bruker årsavslutningsfilen for 2022 i gamle Årsavslutning 2022.1, kan du foreta konvertering til 2023 og importere saf-t fil fra Capego Årsoppgjør, slik at du har tall for 2023. 

 

5. Sett opp konsernregnskapet i Konsern 2021.1 (importere årsavslutning for mor og døtre til Konsern).

Definer hvem som er mor i konsernregnskapet i Årsavslutningsprogrammet.

 • Klikk fane Grunndata og velg Opprett årsregnskap alternativt:
 • Klikk Arbeidsgang og velg Opprett årsregnskap.

image-20231011153745-4

image-20231011153745-5

 • Huk av for Mal for konsernregnskap.
 • Filen blir da definert som morselskap.

image-20231011153745-6

 • Under klientinformasjon for morselskapet, må konsernfilen knyttes som vist i bildet nedenfor.
 • Du kan kun knytte til konsernfilen når denne er opprettet i konsern-programmet.
 • Huk av for hvilke data du ønsker å importere fra Konsern-programmet.

image-20231011153745-7

   

  6. Importer konsernregnskapet fra Konsern 2021.1 til Årsavslutning 2022.1.

  • Når du har satt opp konsernregnskapet i Konsern, henter du tilbake konsoliderte tall til morselskapet i Årsavslutningsprogrammet.
  • Det er i Årsavslutningsprogrammet du ferdigstiller konsernregnskapet med noter og/eller årsberetning samt sender inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret.

   

  7. Bruk Årsavslutning 2022.1 til å sette opp konsernregnskap og årsrapport for innsending til Altinn.

  Innstillinger til årsrapport:

  • Klikk Registrering, Opplysninger til årsrapport og Innstillinger til årsrapport.
  • Gå til Dokumenter som inngår i årsrapporten.
  • Huk av for: Årsrapport inneholder konsernregnskap.

  image-20231011153745-8

   image-20231011153745-9

  Hent linjestrukturen til morselskapet:

  • Når du har knyttet morselskapet, klikk på Hent konserndata for å hente linjestrukturen til morselskapet.
  • Det er strukturen til morselskapet som ligger til grunn for oppsettet i Konsern. 
  • Om du ikke klikker på Hent konserndata, vil du finne manglende koblinger i Konsern.

  image-20231011153745-10

  Start Konsern for å importere åravslutningsfil for både morselskapet og datterselskapene:

  • Trykk på Ny, for å starte et nytt konsern.
  • Et vindu åpnes for å importere årsavslutningsfil for morselskapet.
  • Klikk Hente fra årsavslutning.

  image-20231011153745-11

  • Klikk lagre for å legge til fil.
  • Klikk pluss-knappen som markert nedenfor i bildet, for å legge til et nytt selskap. Dette kan være et datterselskap, tilknyttet selskap eller underkonsern.
  • Husk å angi oppkjøpsdato for anksaffelse av datterselskap.
  • Klikk på diskettikon for å lagre konsernfilen.

  image 63

  Hent konserndata fra konsernprogrammet:

  • Når konsernregnskapet er ferdig satt opp, går man tilbake til årsavslutningsfilen til morselskapet og trykker på «hent konserndata».

  image-20231011163013-1

  Årsavslutningsprogrammet kan nå brukes til å sette opp konsernregnskapet med noter og for innsending til Regnskapsregisteret (Altinn).