Capego Årsoppgjør - Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel kommer av fremførbart underskudd eller midlertidige forskjeller, eller en kombinasjon

I ny skattemelding finner du utsatt skattefordel under disponering

 

 

Arbeidsgang 

  • Klikk "Utsatt skatt og utsatt skattefordel"
  • Angi hake om utsatt skattefordel ikke skal bokføres

image-20240126141855-3

  • Klikk SKATT OG DISPONERING, Disponering
  • Klikk Penn om du ønsker å endre/oppdatere utsatt skatt

 

 

image-20240126141428-1