Capego Årsoppgjør - Grunnlagsdata

Grunnlagsdata / tredjepartsopplysninger: Opprette, fylle ut og sende inn til Altinn

Innleveringsfrist i Altinn er 31. januar (15. februar)

 

Merk:

Capego Årsoppgjør støtter tredjepartsopplysninger og innsendelse av grunnlagsdata til Altinn fra 2. januar:

  • Boligselskap (RF-1139)
  • Boligsameier (RF-1140)
  • Barnehager og skolefritidsordninger (RF-1241) 
  • Betalinger til selvstendig næringsdrivende (RF-1321)

 

 

Arbeidsgang

  • Boligselskap og boligsameier
  • Barnehager og skolefritidsordninger - Under utarbeidelse
  • Betalinger til selvstendig næringsdrivende - Under utarbeidelse

For å kunne sende inn, må du bruke Datasystem ID og passord (gamle metoden)