Capego Årsoppgjør - Revisor, Revisjon

Er du regnskapsfører kan du dele klienten med revisor i Capego Årsoppgjør

Er du revisor anbefaler vi at du blir kjent med funksjoner som beskrives nedenfor, i tillegg til manualene for Capego Årsoppgjør

 

Merk:

 • Som følge av at det fra inntektsår 2023 skal leveres ny skattemelding med næringsspesifikasjon for alle selskapstyper, vil ikke gamle Årsavslutning bli med oss videre. Vi anbefaler derfor at import av regnskapstall gjøres fra fil. 

 

Arbeidsgang

 

Er du regnskapsfører kan du dele klienten med revisor i Capego Årsoppgjør

Dette kan gjøres ved å opprette en gjestebruker som gis til revisor. Da vil revisor ha anledning til å:

 • Se arbeidsdeling hos regnskapsfører
 • Se notater på kontonivå fra regnskapsfører (interne notater vises ikke)
 • Se avstemmingsdokumenter knyttet til kontoer
 • Se periodeinndeling med evt. avstemming
 • Se transaksjonene på kontoene direkte i Capego (forutsetter import av SAF-T fil) mens man reviderer og kontroller fullstendigheten av årsregnskapet
 • Ta ut spesifisert næringsrapport som viser hvordan kontoene er koblet til skattemeldingen
 • Se og kontrollere skattemeldingen direkte hos kilden

 

Er du revisor vil du kunne:

 • Se transaksjonene på kontoene direkte i Capego Årsoppgjør (forutsetter import av SAF-T fil) mens man reviderer og kontroller fullstendigheten av årsregnskapet
 • Legge til notater til kontoer som skal følges opp påfølgende år. F.eks. estimater, avskriving goodwill og boligeiendom
 • Når årsregnskapet med eventuelle tillleggsposteringer er ferdig, kan endelig saldobalanse eller SAF-T fil eksporteres og importeres til vårt program Revisjon
 • Laste opp vedlegg og dokumentasjon som underbygger vurderinger og kontosaldoer.