Capego Årsoppgjør - Opprette klient ENK og ferdigstill årsregnskapet

Opprette klient ENK

Årsregnskapet - Grunnlaget til næringsspesifikasjon

Innstillinger påvirker både årsavslutnings- og skattemodulen

Import saldobalanse

Fastsett relevant informasjon for Skattemeldingen (kontostyring, linjeinndeling, postkoder)

 

Merk:

 

Arbeidsgang

Opprette klient ENK

 • Opprette en klient ENK
 • ENK registreres med organisasjonsnummer.
 • Du oppretter en klient for hvert ENK. En privatperson kan ha flere ENK. 
 • Har du flere ENK, må du opprette en klient for hver næring du driver, hvis næringene er adskilt i egne regnskapssystem.
 • Du kan opprette et eller flere ENK som ikke brukes til annet enn rapporter ut til kunde (årsavslutning). Du må da ikke knytte ENK til privatpersonen, slik at ENK kommer med i skattemeldingen.
 • Har man flere næringer i samme ENK, så skal man håndtere det i næringsspesifikasjonen.

image-20230120150653-1

 • Årsavslutning legger seg under klient for ENK. Se bildet nedenfor.
 • Skattemeldingen legger seg under klient Privatperson. Du har ennå ikke koblet klient Privatperson og klient ENK sammen (dvs opprettet næringsspesifikasjonen).

image-20230120151050-1

 

Innstillinger - Avanserte innstillinger - Start årsavslutningen - Fane Regnskap

Les mer her om instillinger. Innstillinger påvirker både årsavslutnings- og skattemodulen.

 

Import av saldobalanse

image-20230120152214-3

 • Klikk på det grønne feltet for å starte årsoppgjøret.

image-20230120152353-4

 

Fastsett relevant informasjon for skattemeldingen

Feilmelding om at enkelte kontoer mangler postkoder:

 • Dersom man etter kobling av ENK til person får melding om at enkelte kontoer mangler postkoder, så bør man først sjekke dette på ordinært vis.
 • Disponeringskonto skal ikke ha postkode 1-tilkobling. 
 • Dersom man har "gammel linjeinndeling" konvertert fra 2021 i Capego Årsoppgjør, så kan varsel vises selv om dette nødvendigvis ikke betyr noe.
 • Når man endrer/fastsetter regnskapsplikt og linjeinndeling kan dette gjøres ved 2 metoder. I enkelte tilfeller kan dette løse noen problemer i Skattemeldingen, samt at varslene forsvinner, og kanskje spesielt for de som har lagt regnskapsinformasjon i inntektsår 2021 før opprettelsen av 2022.

image-20230606152704-1