Capego Årsoppgjør - Kom i gang med Capego Årsoppgjør

Kom i gang og den videre arbeidsprosessen (Arbeidsgangen)

 

Vi ønsker at du skal komme godt i gang, slik at du får en god start med Capego Årsoppgjør. Nedenfor får du en enkel og strukturert arbeidsgang som hjelper deg hele veien. Arbeidsgangen følger våre manualsider i en logisk rekkefølge.

 

Merk:

 • For at dere skal få den beste opplevelse av Capego Årsoppgjør har vi satt sammen et Onboarding-kurs "Kom i gang med Capego Årsoppgjør". Kurset er et On Demand-kurs, der du får tilgang til kurset i 180 dager etter bestillingsdato. I denne perioden kan du se alle videoene når det passer deg og så mange ganger du ønsker. Klikk her for påmelding.
 • Klikk her for å komme til manualene for Capego Årsoppgjør. Tips oss gjerne dersom du savner informasjon i våre manualer. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. 

 

Tips:

 

Arbeidsgang:

1. Kom i gang med Capego Årsoppgjør

 • Når installasjon av selskapet er utført (app er lastet ned hos deg) og du som Systemadministrator (Superbruker) er opprettet, kan du logge inn i Capego Årsoppgjør (klikk på appen) å komme i gang med å opprette nye brukere i ditt selskap. 

image-20220907152742-1

 • Logg ut - Krysse deg ut
 • Vi anbefaler at du logger ut hver dag.

image-20221130101448-1

 

2. Brukere - Systemadministrator oppretter nye brukere og gir tilgang (Bruker, Systemadministrator eller Gjest). WK-ID Skapes.

 • En WK-ID gir adgang til Wolters Kluwers produktsfære. Det kan sammenlignes med å ha en Google-konto eller en Apple-ID. En WK-ID gjør at man kan logge inn på alle Capego-produkter som anvendes med samme brukernavn og passord. 
 • En Bruker med WK-ID kan deretter tildeles rolle/tilgang som medarbeider hos de ulike klientene (i de respektive selskap). 
 • NB! Brukere må knyttes opp mot lisenser for å kunne arbeide i Capego Årsoppgjør. 
 • Brukere får bekreftelse på e-post som beskriver hvordan passord opprettes og brukerkonto verifiseres.

image-20220912163557-9

 

2. Klientliste

Når brukere er opprettet kan man gå i gang med å opprette nye klienter, koble til medarbeidere og sette opp ønskede oppdragsinnstillinger (regnskapsår, perioderegnskap mv).

image-20220912163532-8

 

4. Start Årsavslutningen  

Årsavslutningen startes på Klientkortet gjennom å klikke på lenk for Årsavslutning (og om ønskelig velges også Periodeavslutning og Skattemelding).

Årsavslutningen består av 3 deler:

 • Regnskap
 • Årsrapport
 • Ferdigstill

image-20220919122959-1

 

5. Regnskap

Manualer beskriver hvordan man importerer regnskapstall, med valg om det kun avser saldobalanse eller saldobalanse og hovedboktransaksjoner.

I Årsavslutningens fane Regnskap opprettes, granskes og dokumenteres årsavslutningen

 1. Vedlegg opprettes og nummerering sjekkes
 2. Hovedboktransaksjoner - Bilag - avstemmes
 3. Kontrollspørsmål besvares
 4. Notater skrives

 

6. Årsrapport

I visningen "Årsrapport" forhåndsvises årsregnskapet med resultatregnskapet, balanse og noter og evt. årsberetning dersom denne er valgt

Her setter du opp årsregnskapet med noter.  

 

7. Ferdigstill årsregnskapet

I visningen "Ferdigstill årsregnskapet"  oppsummeres og ferdigstilles årsregnskapet samt innleveres til Regnskapsregisteret

Her fyller du ut sjekkliste for å påse at man har gjort det som man skulle gjort samt endrer status på oppdraget.

Her ser man også rapport som enten skal sendes til kunde eller internt i teamet.  

NB! Se manualer om Datasystem og passord.

 • Sikkerheten hos Altinn er høy, slik at alle rettigheter må være på plass.
 • Du må bruke riktig datasystem-ID og passord, og benytte riktig personlig passord for å få tilsendt engangskode.

 

8. Skatt

Skatteetatens omlegging av skattemeldingen «fra skjema til tema» medfører store endringer for dere som kunder og oss som systemleverandør. Vi arbeider på spreng for å lage gode løsninger i Capego Årsoppgjør og løsningen utvikles løpende.  

Vi forstår at det er kort frist for rapportering for noen av våre kunder. Det kan derfor være lurt å vurdere om det er behov for å søke om utsettelse for klienter.

 • Vi oppdaterer løpende med nye manualer på support-nettsiden.
 • Klikk på megafonen i Capego Årsoppgjør, oppe i det høyre hjørnet, når du ser et rødt varsel. Vi lanserer kontinuerlig nyheter, forbedringer og korrigeringer i programmet.