Capego Årsoppgjør - Kom i gang med Capego Årsoppgjør

Kom i gang og den videre arbeidsprosessen (Arbeidsgangen)

 

Vi ønsker at du skal komme godt i gang, slik at du får en god start med Capego Årsoppgjør. Nedenfor får du en enkel og strukturert arbeidsgang som hjelper deg hele veien. Arbeidsgangen følger våre manualsider i en logisk rekkefølge.

 

Merk:

 • For at du skal få den beste opplevelse av Capego Årsoppgjør, har vi satt sammen et Onboarding-kurs "Kom i gang med Capego Årsoppgjør". Kurset er et On Demand-kurs, der du får tilgang til kurset i 180 dager etter bestillingsdato. I denne perioden kan du se alle videoene når det passer deg og så mange ganger du ønsker. Klikk her for påmelding.
 • Klikk her for å komme til vanlige spørsmål og manualene for Capego Årsoppgjør. Tips oss gjerne dersom du savner informasjon i våre manualer. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. 
 • Klikk på megafonen i Capego Årsoppgjør, oppe i det høyre hjørnet, når det dukker opp et rødt varsel. Vi lanserer kontinuerlig nyheter, forbedringer og korrigeringer i programmet. 

 

Tips:

 

Arbeidsgang:

1. Kom i gang med Capego Årsoppgjør

 • Når installasjonen av Capego Årsoppgjør er utført (app'en er lastet ned) og du som Systemadministrator (Superbruker) er opprettet, kan du logge inn i Capego Årsoppgjør (klikk på ikonet) og komme i gang med å opprette nye brukere i ditt selskap. 

image-20220907152742-1

 • Logg ut - Krysse deg ut
 • Vi anbefaler at du logger ut hver dag.

image-20221130101448-1

 

2. Brukere - Systemadministrator oppretter nye brukere og gir tilgang (Bruker, Systemadministrator eller Gjest). WK-ID Skapes.

 • En WK-ID gir adgang til Wolters Kluwers produktsfære. Det kan sammenlignes med å ha en Google-konto eller en Apple-ID. En WK-ID gjør at man kan logge inn på alle Capego-produkter som anvendes med samme brukernavn og passord. 
 • En Bruker med WK-ID kan deretter tildeles rolle/tilgang som medarbeider hos de ulike klientene (i de respektive selskap). 
 • NB! Brukere må knyttes opp mot lisenser for å kunne arbeide i Capego Årsoppgjør. 
 • Brukere får bekreftelse på e-post som beskriver hvordan passord opprettes og brukerkonto verifiseres.

image-20220912163557-9

 

2. Klientliste

Når brukere er opprettet kan man gå i gang med å opprette nye klienter, koble til medarbeidere og sette opp ønskede oppdragsinnstillinger (regnskapsår, årsavslutning, skattemelding mv).

 • Når du oppretter en klient, så velger du organisasjonsform/selskapstype. Innstillingen påvirker både årsavslutnings- og skattemodulen.

image-20220912163532-8

 

4. Start årsavslutningen  

Årsavslutningen startes på Klientkortet ved å klikke på lenken for Årsavslutning (og om ønskelig velges også Periodeavslutning og Skattemelding).

Årsavslutningen består av 3 deler:

 • Regnskap
 • Årsrapport
 • Ferdigstill

NB! Innstillinger (tannhjulet) i bildet nedenfor - Innstillinger påvirker både årsavslutnings- og skattemodulen.

image-20220919122959-1

 

5. Regnskap

Manualer beskriver hvordan man importerer regnskapstall, med valg om det kun avser saldobalanse eller saldobalanse og hovedboktransaksjoner.

I Årsavslutningens fane Regnskap opprettes, granskes og dokumenteres årsavslutningen

 1. Vedlegg opprettes og nummerering sjekkes
 2. Hovedboktransaksjoner - Bilag - avstemmes
 3. Kontrollspørsmål besvares
 4. Notater skrives

 

6. Årsrapport

I visningen "Årsrapport" forhåndsvises årsregnskapet med resultatregnskap, balanse og noter og eventuell årsberetning, dersom denne er valgt

Her setter du opp årsregnskapet med noter.  

 

7. Ferdigstill årsregnskapet

I visningen "Ferdigstill årsregnskapet"  oppsummeres og ferdigstilles årsregnskapet samt at dette innleveres til Regnskapsregisteret

Her fyller du ut sjekkliste for å påse at alle oppgaver er utført, samt endrer status på oppdraget.

Her finner du også rapporter som enten skal sendes til kunde eller internt i teamet.  

NB! Se manualer om Datasystem og passord.

 • Sikkerheten hos Altinn er høy, slik at alle rettigheter må være på plass.
 • For å kunne sende inn årsregnskapet til Altinn/Brønnøysund, brukes Datasystem ID og passord (gamle metoden).

 

8. Skatt

I 2024 (inntektsåret 2023) må alle selskap levere den nye skattemeldingen/selskapsmeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. 

Fra og med inntektsåret 2023 vil vi støtte temabasert skattemelding i Capego Årsoppgjør. Løpende informasjon vil bli lagt ut her: Skattemelding for person med/uten ENK og Skattemelding for selskaper.

Vi vet at det er kort frist for rapportering for noen av våre kunder. Det kan derfor være lurt å vurdere om det er behov for å søke om utsettelse for klienter.

 • For å kunne sende inn skattemelding til Altinn/Skatteetaten, må du bruke elektronisk ID, f.eks BankID (nye metoden).