Start årsavslutningen - Innstillinger (tannhjul)

Årsavslutningen startes på Klientkortet ved å klikke på lenken for Årsavslutning (og om ønskelig velges også Periodeavslutning og Skattemelding)

Årsavslutningen består av 3 deler: Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill

 

Merk:

 • Innstillinger påvirker både årsavslutnings- og skattemodulen (markert i bilde med nr. 1)
 • Avvikende regnskapsår - Innstilling på klientkortet og ev i årsrapport

 

Arbeidsgang

Når Årsavslutningen starter, åpnes nedenstående skjermbilde. 

 1. Innstillingsknapp (Tannhjul). Innstillinger om selskapet, regnskap og revisjon, saldoer samt nyheter i maler.
 2. Tre faner: Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill. Fanene beskrives i hver sin manual.
 3. Verktøyrad
 4. Hamburgermenyen, som er tilpasset den aktuelle fane for henholdsvis Regnskap, Årsrapport og Ferdigstill.

image-20220915152055-4

 

1. Innstillinger (Tannhjulet)

 

Innstillingene påvirker både årsavslutning- og skattemodulen. Det er derfor viktig å gjøre riktige valg her.

 • Klikk på Tannhjul.
 • Klikk på blyantsymbol for å redigere.

image-20231109153938-1

 

Innstillinger om selskapet

Velg organisasjonsform og virksomhetstype:

image-20231116154938-1

Velg næringstype:

 • Et vanlig AS = Annen næring

image-20231116155135-2

Velg Årsregnskapsplikt:

Full regnskapsplikt

 • innebærer plikt til å registrere og dokumentere regnskapsopplysninger, samt utarbeide årsregnskap (resultat, balanse og noter) og årsberetning. 
 • Ved full regnskapsplikt for ENK, vil tema forskjeller komme under Grunnlag - Beregning av næringsinntekt.

Begrenset regnskapsplikt 

 • innebærer plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, men det stilles ikke krav om utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapslovens regler. 
 • Begrenset regnskapsplikt forutsetter at du oppfyller krav om små foretak og har plikt til å levere skattemelding. 

Ingen regnskapsplikt:

 • Dersom du ønsker å synliggjøre prinsippnote, velg Avanserte innstillinger og Enkeltpersonforetak - Årsregnskapspliktig. 
 • Når et ENK ikke er regnskapspliktig, skal bank alltid komme via prefill og ikke via næringsspesifikasjonen. 

image-20231116155214-3

Angi:

Morselskap - Dersom selskapet er et morselskap, må man angi Ja. Morselskap er et valg i Brønnøysundrapporten.

Størrelsen på selskapet - Valg av "Mellomstor eller stor" aktiverer bruk av årsberetning.

Antall årsverk - Legg inn antall årsverk. Verdien overføres til lønnsnoten.

Antall ansatte - Legg inn antall ansatte. Verdien overføres til årsberetningen.

 

Innstillinger Regnskap og Revisjon

Dette er de ulike valgene som du ser på forsiden i Brønnøysundsrapporten. Angi:

 • Regnskapsreglene for små foretak er fulgt: Ja/Nei
 • Regler som gjelder ved utarbeidelse av årsregnskapet. Standard valg er Regnskapslovens alminnelige regler. Øvrige valg er Forenklet IFRS og IFRS.
 • Revisjonsplikt: Ja/Nei
 • Autorisert ekstern regnskapsfører - De 2 valgene skal kun fylles ut når selskapstype er AS.
 • Besluttet at regnskapet ikke skal revideres: 
  • Nei - Skal angis hvis det er meldt om dette i samordnet registermelding til Brønnøysund.
  • Ja - Åpner for muligheten til å legge ved revisjonsberetningen i årsarkivet. Når årsarkivet inneholder en revisjonsberetning, vil den automatisk legges ved årsregnskapet ved innsending til Regnskapsregisteret.

image-20231109160011-1

 

Avanserte innstillinger

 • Bruk kontrollspørsmål: Ja = Du ønsker å bruke kontrollspørsmål til avstemming. 
 • Vise kvalitetssikret: Ja = Du ønsker å bruke "fire øyne-prinsippet" (alltid minst to personer som godkjenner alle avstemminger). Nei = Kun en person som godkjenner avstemminger.
 • Rapporterer land-for-land: Ja = Land-for-land rapportering
 • Oppdater resultat og balanseoppstilling: Ja = aktivering.

NB! Nedenstående to valg kan ikke reverseres. Det er kun når du jobber med kontointervall med 5-siffer som du skal svare ja. Det som skjer er at alle kontoer fristilles og alle kontoer må knyttes på nytt manuelt eller via intervaller. 

 • Bruk ordinære kontointervall (4-siffer) etter norsk standard: Ja = standard i Norge. Nei = Deaktivering. Dette valget kan ikke reverseres! 
 • Behold denne filens kontokoblinger: Ja = standard i Norge. Nei = Alle regnskapslinjer blir fristilt fra skattelinjene. Dette valget kan ikke reverseres! 

image-20231109160719-3

image-20231109160649-2