Capego Årsoppgjør - Bank, Finans, Forsikring

Virksomhetstyper - velg under "innstillinger" i årsavslutningsmodulen

 

Merk - upersonlig skattemelding for bank, finans og forsikring:

 • Finansielt derivat som eiendel
 • Finansielt derivat som gjeld eller avsetning
 • Konto for utsatt inntektsføring
 • Resultat og balanse for bank og finansieringsforetak 
 • Resultat og balanse for livsforsikringsforetak og pensjonskasse
 • Resultat og balanse for skadeforsikringsforetak

 

 

Arbeidsgang

Virksomhetstype

Velg aktuell virksomhetstype ved å klikke på blyantsymbolet under "innstillinger" i årsavslutningsmodulen.

 • Bank og finansieringsforetak
 • Livsforsikringsforetak og pensjonskasse
 • Skadeforsikringsforetak

image-20240327095607-1

 

Avanserte innstillinger

 • Her velger du resultat og balanseoppstilling. Det er viktig å foreta riktig valg.
 • Ønsker man å oppdatere valg av oppstilling, velges JA som vist på bildet:

image-20240409130436-1

 

 • Merk at det for virksomhetstypen livsforskring og pensjonskasse er to ulike oppstillinger. (disse er like for skatterapporteringen, men på sikt får de ulik oppstilling ihht. årsregnskapsforskriften).

image-20240409130436-2

 

Koble regnskapskonto til skatteradene under Kontostyring

 • For at hver konto i regnskapet skal komme på riktig sted i den nye næringsspesifikasjonen, må man dra ukoblede kontoer og slippe disse på riktig rad.
 • Postkode 1 på raden viser hvor den blir sendt til næringsspesifikasjonen.

image-20240409130436-3

 

Spesifisering i Resultat og Balanse i Næringsspesifikasjonen

 • Når man er ferdig med å koble kontoer i årsavslutning, klikk lagre og åpne skattemodulen.
 • Under temaet Resultat og Balanse vil man på balansen kunne justere linjene med fordeling fra Selskapsportefølje til Kundeportefølje.

image-20240409130436-4

 

Endring postkode fra Næringsoppgave 4 til ny næringsspesifikasjon

Vær oppmerksom på at linjene Rentekostnader - Andre lån og Rentekostnader - Andre forpliktelser har byttet postkode.

Næringsoppgave 4 for 2022:

image-20240410123029-1

 

Næringsspesifikasjon 2023:

image-20240410123029-2

 

 

Videre gang i Skatt

 • Fyll ut Opplysninger om selskapet, samt gå gjennom innstillingene under Vilkår for beskatning.
 • Deretter kan man hente preutfylt informasjon fra SKD og begynne på de andre temaene som er felles for de fleste virksomheter.