Capego Årsoppgjør - Beregninger, selskaper

 

 

Merk:

 

 

Avstemming

Klikk pluss-tegnet  og hold musepekeren over Avstemming for å velge hva som eventuelt skal avstemmes. 

  • Avstemming av formue
  • Avstemming av midlertidige forskjeller
  • Avstemming skattemessig resultat
  • Egenkapitalavstemming
  • Lønns og pensjonskostnader (kontrolloppstillingen) ligger også under Beregninger fordi dette også er en avstemming.

image-20240429140307-3

 

 

Skatt og disponering

Klikk pluss-tegnet  og hold musepekeren over Skatt og disponering for å få frem og velge Disponering og Skatteberegning.

  • Disponering - Her ligger den reelle skatteberegningen
  • Skatteberegning - En spesialside som gjentar alminnelig inntekt og skattebeløpet

image-20240305103659-1

 

 

Etter at alternativene er valgt, legger disse seg som egne menypunkt under "Beregninger"

image-20240429140127-1