Capego Årsoppgjør - Selskap med deltakerfastsetting

Selskapsmelding og deltakermelding for SDF (Selskap med deltakerfastsetting)

Skattemelding for upersonlig og personlig deltaker

ANS, IS, KS, DA, Partrederi, USDF, Nokus

 

 

Merk:

Skatteetaten gir utsatt frist for innsending til noen grupper av skattepliktige, bl.a. SDF'er og deltakere. Les i manual om Ferdigstillelse/Innsending.

Når selskapsmeldingen er sendt inn, oppdaterer Skatteetaten preutfylt informasjon til deltakerne. Vi har ennå ikke fått bekreftelse om denne funksjonen er helt ferdig hos Skatteetaten hvis deltaker er et selskap. 

 • Dersom en deltaker ikke har opprettet tema for deltakeropplysninger, vil en oppdatering/nedlasting av preutfylt informasjon opprette temaet med opplysningene fra selskapet som deltakeren skal rapportere.
 • Dersom deltaker allerede har opprettet tema for deltakeropplysninger, vil oppdateringen fra Skatteetaten legge seg i temaet i tillegg til den manuelle oppføringen. Den manuelle oppføringen må da slettes på deltakeren. 
 • Har man allerede sendt inn skattemelding med manuelt oppført deltakeroppgave, trenger man i utgangspunktet ikke å hente ny preutfylt informasjon fra Skatteetaten. Det kan imidlertid ikke utelukkes at en oppdatering fra Skatteetaten også kan inneholde andre opplysninger enn bare deltakeroppgaven, slik at man bør sjekke opplysningene ved å hente disse inn og se hva som er endret. Dersom man ikke ønsker endringene, kan Skattemodulen lukkes uten å lagre.
 • Dersom man skal sende inn ny selskapsmelding fordi det var feil i den forrige innsendelsen, så må man bygge på siste preutfylte informasjon Skatteetaten har. Dette betyr at de manuelt oppførte opplysningene på deltakertemaet må slettes og ny preutfylt informasjon må hentes inn. Dette skyldes at Skatteetaten kontrollerer at disse opplysningene er med på det identifikatornummeret de har i preutfylt informasjon. Selv om opplysningene er helt like, vil man trolig få avvik i valideringen fordi den manuelt opprettede innsendingen har en avvikende ID.

Capego Årsoppgjør støtter selskapsmelding for SDF med full regnskapsplikt:

 • ANS Ansvarlige selskap 
 • IS Indre selskap
 • KS Kommandittselskap
 • DA Selskap med delt ansvar
 • Partrederi
 • USDF Utenlandsk selskap med deltakerfastsetting

Vi støtter foreløpig ikke:

 • Skattemelding for Nokus.
 • SDF med begrenset regnskapsplikt.

 

  Arbeidsgang for selskapet (SDF) 

  • Opplysninger om SDF'et og vilkår for beskatning
  • Eierforhold og deltakere
  • Skjev egenkapital
  • Fordeling av utdelinger

   

  Opplysninger om SDF'et og vilkår for beskatning

  Selskapsmeldingen er bygd opp på samme måte som for aksjeselskap, og det er viktig å sjekke at opplysningene om SDF'et og vilkår for beskatning er riktig utfylt. Programmet er bygd opp slik at det som vises i programmet, og hva det kan arbeides videre med, i stor grad avhenger av hva som er lagt inn i «Opplysninger om SDF» og «Vilkår for beskatning». Se nærmer om dette i artikkelen Oversikt skattemelding selskap.

  image-20240418124416-1

   

  Eierforhold og deltakere

  Klikk på menypunktet for oversikt over deltakerne og skroll horisontalt for å komme til blyantsymbolet for å gjøre eventuell endringer for den enkelte deltaker.

  Programmet fordeler automatisk inntekter, formue og gjeld osv. i henhold til den enkelte deltakers eierandel. For å fravike dette, se nedenfor.

  image-20240418145849-1

  image-20240418150128-2

   

  Skjev egenkapital

  Er det skjev egenkapital hos deltakerne, markeres dette ved å hake av feltet "Skjev egenkapital" øverst i selskapsmeldingen.

  image-20240418151815-3

  Da kan man gå inn på den enkelte deltaker og se formuen korrigert for skjev egenkapital på den enkelte.

  image-20240418152345-4

   


  Fordeling av utdelinger

  Utdelinger skjer forholdsmessig når man klikker på blyantsymbolet nederst i selskapsmeldingen ved "Spesifisering av total utdeling og herav tilbakebetalt kapital til forholdsmessig fordeling" og haker av "Spesifisering av utdelinger".  

  Ønskes en annen fordeling, skal disse feltene ikke hakes av, og man må gå inn på den enkelte deltaker og foreta fordelingen der, se bildet nedenfor.

  image-20240418160401-1

  Feltet åpnes ved å høyreklikke i feltet. Deretter kan det aktuelle beløpet legges inn.

  image-20240418161426-3

   

  image-20240418161817-4

   

   


  Arbeidsgang for deltakere

  • Upersonlig deltaker
  • Personlig deltaker

   

  Upersonlig deltaker

  1. Klikk på plusstegnet ved NÆRINGSSPESIFIKASJON.

  2. Velg andre forhold og 3. Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (SDF).

  image-20240409102922-1
   

  • Klikk på plusstegnet og Legg til linje:

  image-20240409103122-2

  • Legg inn informasjonen fra deltakeroppgaven utarbeidet av selskapet som opplysningene gjelder:

  image-20240409103524-3

   

   

  Personlig deltaker

  1. Klikk på plusstegnet ved SKATTEMELDING.

  2. Velg andre forhold og 3. Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (SDF).

  image-20240409104318-1

   

  • Legg inn informasjonen fra deltakeroppgaven utarbeidet av selskapet som opplysningene gjelder.

  image-20240409105141-2