Capego Årsoppgjør - Fordeling av næringsinntekt, flere næringer, ett orgnr.

Fordeling av næringsinntekter ved flere næringer og ett organisasjonsnummer
 

 • Klikk + tegnet på Næringsspesifikasjon
 • Velg Grunnlag "Beregning av næringsinntekt"(1)
 • Velg Grunnlag "Beregning av personinntekt"(2)
 • Du kommer til "Samlet næringsinntekt og personinntekt". Klikk på blyantsymbolet for registrering/korrigering.
 • Du kommer da til Grunnlag "Fordelt beregnet næringsinntekt" og Fordelt beregnet personinntekt". Klikk på blyantsymbolet for registrering/korrigering.

image-20230622155845-1

image-20230622155903-2

 

To stk. resultat og balanse 

Et ENK kan ha to typer næring, men skal kun ha ett resultat og en balanse. I enkelte tilfeller opprettes to i skattemeldingen. Næringene må da fjernes fra skattemeldingen. Dette gjøres på følgende måte:

 • Fjern næringene under innstillinger (tannhjulet) ved klikke på X . Fjern kobling mot alle, slik at feltet er tomt.

image 112

 

 • Velg fanen Skattemelding og gå inn på de ulike temaene i Næringsspesifikasjonen og slett. 

image 113

 • Linjene med blyantsymbol kan slettes ved å klikke på disse og deretter på søppelkassen. Under driftsmidler mv må fordringer og varelager slettes – eventuelle andre driftsmidler skal ligge igjen.

image 114

image 115

 • Når alle data er slettet inne på det enkelte tema, kan temaet slettes ved å klikke på "hamburgersymbolet" ved temaet og deretter på "Slett".
   

image 116

 

Når alt er slettet, gå inn i Årsavslutning og åpne årsavslutningsfilene for den enkelte næring.

(Merk! De ulike næringene kan ikke ha identiske organisasjonsnummer, slik at man må endre siste siffer eller legge til et siffer på en av næringene. Dette har ingen betydning for overføring videre. HUSK å åpne årsavslutningsfilen og lagre den etter at du har endret organisasjonsnummeret.)

Dersom en av næringene har full regnskapsplikt, må dette også gjelde den andre næringen.

Åpne årsavslutningsfilene på næringene og lagre disse etter at du har slettet i skatt. Ha de gjerne åpne. (dersom du ikke får opp aktiv lagre knapp flytt eventuelt en av kontoene i linjeinndelingene frem og tilbake for å aktivere lagre knappen.)

Gå til slutt over i  over i skattemeldingen og legge til næringene på nytt. Lagre.