Capego Årsoppgjør - feilmeldinger og avviksmeldinger ved innsendelse

Ved innsending via Altinn kan man få to typer meldinger:

1. Feilmeldinger - mislykket innsending - se eksempler nedenfor

2. Avviksmeldinger - veiledning som ikke stopper innsendingen av skattemeldingen

 

Merk:

Den strenge valideringen i Temabasert skatterapportering skyldes at Skatteetaten vil ha bedre kvalitetssikring av dataene som sendes inn. Dette medfører ekstra utfordringer i Capego Årsoppgjør og for deg som bruker. 

Etter oppdateringer av Capego Årsoppgjør:

 • I enkelte tilfeller kommer ikke oppdaterknappen opp på nytt. Da må programmet nullstilles. Gå inn på skattemeldingen og "Vilkår for beskatning" > "Andre innstillinger til skattemeldingen" og hake av for "Nullstille for ny nedlasting fra Skatteetaten" og klikke "Nullstill". Lagre og lukk skattemeldingen deretter. Åpne skattemeldingen og gå inn på innstillinger (tannhjulet) og oppdater med prefill på nytt.
 • Etter oppdateringer kan det oppstå problemer med de preutfylte dataene som allerede er lastet ned fra Min Skatt. Da bør man nullstille prefill og laste ned dataene på nytt
 • Etter oppdatering kan det også oppstå problemer med innsending dersom man manuelt har korrigert tall i en tidligere versjon av programmet. Da må man inn og korrigere disse tallene på nytt.
 • Hvis innsendingen mot formodning fortsatt feiler, vennligst send inn en helt ny supportsak til support@wolterskluwer.no. Ved innsendingsfeil ber vi om at du sender oss 1) copy/paste av feilmeldingen (all rød tekst) og 2) legg ved XML-fil (skattemeldingsfil) - "Ferdigstill, Eksport". Opplys hvilken programversjon du benytter. Klikk på spørsmålstegnet "Capego Årsoppgjør support" for å se din programversjon.

Tips:

 • Det er mulig å overstyre poster som har verdier i Skatt. Vi fraråder i utgangspunktet å gjøre dette fordi koblingen mot regnskapet brytes og man får feilmelding ved innsendelse hvis tallene i regnskapet og skattemeldingen ikke stemmer overens. Enkelte ganger kan overstyring likevel være løsningen for å få sendt inn skattemeldingen.
 • Noen ganger må all informasjon på temaet som feiler slettes og legges inn på nytt. 
 • Enkelte ganger fungerer det "plutselig" å sende inn fra Capego Årsoppgjør, uten at vi gjør endringer i programmet. Forklaringen er da at Skatteetaten har oppdatert i sine kalkulasjoner/valideringer. Vi prøver å bli oppdatert best mulig av Skatteetaten, så at vi kan informere i megafonen.

 

1. Feilmeldinger

 

Feil ved innsendelse - ...has invalid child element

 • Tema som har verdi "0" eller blankt felt stopper ved innsendelse. 
 • Klikk på pennen for å korrigere/slette blankt felt. 
 • Nedlasting av skattemeldingen skriver ikke over tidligere manuelt registrerte temaer, men du risikerer å få doble rader.
 • Forhåndsutfylte opplysninger kan endres, men ikke slettes.

image-20240529090955-2

 

Feil ved innsendelse - InneholderTommeElement 

 • Det finnes nye forhåndsutfylte data for nedlasting: Dette kan skyldes at selskapet mangler nyeste prefill, at xml'en inneholder tomme elementer eller at fastsatt skattemelding er ikke basert på gjeldende innsendt skattemelding.
 • Tomme element kan også skyldes et ugyldig tegn i navnefeltet for kontaktperson, f.eks et mellomrom for mye. Når man kopierer navn til et felt kan "usynlige tegn" komme med. Registrer navnet på nytt manuelt. 
 • Se også eventuelle forklaringer over under "merk".

image-20240228083657-1

 • Løsning: Lukk ned skattemeldingen. Åpne den på nytt og klikk på tannhjulet og velg "Oppdater" på nye prefilldata og send inn på nytt.

image-20240228083657-2

I enkelte tilfeller kommer ikke oppdaterknappen opp på nytt. Da må programmet nullstilles. 

Når oppdateringen er på plass må man gå inn på skattemeldingen og "Vilkår for beskatning" > "Andre innstillinger til skattemeldingen" og hake av for "Nullstille for ny nedlasting fra Skatteetaten" og klikke "Nullstill". Lagre og lukk skattemeldingen deretter. Åpne skattemeldingen og gå inn på innstillinger (tannhjulet) og oppdater med prefill på nytt, se over.  

Capego nullstill

Dersom det er feil som stopper innsendelse kommer feilmeldingen umiddelbart.

 

Feilmeldinger - flere eksempler

 

Capego Årsoppgjør har automatiske kontroller for å avdekke mangler før innsending, men det kan likevel oppstå feil. 

 • Skatteetaten kan ha utfordringer med sine systemer som medfører at:
  • Det kan ta ekstra lang tid før Skattemeldingen vises i Min skatt. Det anbefales å sjekke Min skatt dagen etter innsending.
  • Statusknapp "Ikke Sendt" blir ikke oppdatert. Dette er kun en visningsbilde. 

 

image-20230530103306-1

 

Oops, det er noe som ikke fungerte som det skulle

image-20240530153557-1

 

401 Unauthorized

 • For å kunne sende inn skattemeldingen til Altinn på vegne av et selskap, må innsenderen ha en av rollene som beskrives på Skatteetatens nettsider.
 • Noen brukere som tilsynelatende har korrekt autorisasjon har løst problemet med å laste ned korrekt rolle på nytt. Feilen har også blitt rettet ved å logge ut/inn av Capego Årsoppgjør.
 • Siste utvei er å kontakte Skatteetaten for videre feilsøking. 

image-20240417140026-1

 

Det finnes ikke forhåndsutfylte data tilgjengelig for nedlasting på klienten eller du mangler rettigheter til å laste ned

 • For å kunne sende inn skattemeldingen til Altinn på vegne av et selskap, må innsenderen ha en av rollene som beskrives på Skatteetatens nettsider.
 • Noen brukere som tilsynelatende har korrekt autorisasjon har løst problemet med å laste ned korrekt rolle på nytt. Feilen har også blitt rettet ved å logge ut/inn av Capego Årsoppgjør.
 • Siste utvei er å kontakte Skatteetaten for videre feilsøking. 

image-20240529112044-1

 

Status code 500

 • Meldingen skyldes vanligvis forbigående tekniske feil.
 • F.eks. hvis det foreligger en ny oppdatering av Capego Årsoppgjør. Sjekk at ny versjon blir lastet ned og oppdatert ved å starte programmet på nytt og å sende inn på nytt.

Status code 500 kan også indikere feil med vedlegg til skattemeldingen. For å løse problemet, prøv følgende:

 • Navnet i beskrivelsesfeltet må ikke endres etter at filen er lastet opp.
 • Koble vedlegg til Næringsspesifikasjon.
 • Velg kategori Annet.
 • Legg ved kun 1 vedlegg. Samle f eks flere vedlegg i en PDF.
 • Bruk kort filnavn med kun bokstaver - Ikke bruk "tegn".
 • Bruk kun godkjente formater.

image-20240418090840-1

 

"No refresh token available for...". Løsningen er å logge ut og deretter inn igjen til Skatteetaten. 

image-20230707144803-1

image-20230707145004-2

 

"Her gikk noe galt" etter vellykket innsending av skattemelding fra Capego Årsoppgjør. Årsaken er at det ligger ugyldige tegn (f.eks. &) i en eller flere poster i skattemeldingen, f.eks. under bank og aksjesparing. Her må man gå inn i skattemeldingen og fjerne disse tegnene og sende på nytt.

image-20230609080924-2

 

Feilmelding verdsettelsesrabatt (reduksjonsfaktor) for boligeiendom

image-20240430114143-1

Feilen oppstår dersom verdien for boligen er hentet fra prefill før 17.04.24, da programmet kun mottok 2 desimaler i reduksjonsfaktoren, mens skatteetaten har 9 desimaler. Dette fører til et mindre avvik i verdiberegningen av boligen som stopper innsendingen. 

Gå inn i skattemeldingen på "Bolig og eiendom" og marker "Jeg vil beregne formuesverdien på bakgrunn av en tidligere dokumentert markedsverdi", utvid feltet nedenfor ved å klikke på haken og sjekk antall desimaler i reduksjonsfaktorfeltet.

image-20240430122308-1

 

Er det kun to desimaler i feltet, må skattemeldingen nullstilles og prefill lastes inn på nytt. Se hvordan dette gjøres over.

 

2. Avviksmeldinger

 • Ved vellykket innsendelse kan det forekomme avviksmeldinger. 

image-20240228084036-5

 • Dette er avvik eller veiledning som ikke stopper innsendelsen av skattemeldingen og man kan se bort fra dem. 
 • Vi jobber med å forbedre løsningen slik at man ikke skal være usikre på det som sendes inn.