Capego Årsoppgjør - Nullstilling av prefill

Nullstilling av prefill - ved problemer med preutfylt informasjon etter en oppdatering av Capego Årsoppgjør

 

Merk:

Den strenge valideringen i temabasert skatterapportering skyldes at Skatteetaten vil ha bedre kvalitetssikring av dataene som sendes inn. Dette medfører ekstra utfordringer i Capego Årsoppgjør og for deg som bruker.

  • Vi oppdaterer Capego Årsoppgjør løpende med nye kontroller for å avdekke mangler før innsendelse, bl.a. etter innspill fra mange kunder.
  • Etter slike oppdateringer kan det oppstå problemer med de preutfylte dataene som allerede er lastet ned fra Min Skatt. Da bør man nullstille prefill og laste ned dataene på nytt. 
  • Skatteetaten jobber kontinuerlig med å forbedre valideringen, f eks skape bedre tekster/forklaringer som bruker ser.

 

 

Noen ganger må man i tillegg til nullstilling av prefill, slette data på temaer

  • Kan kreve oppdatering av preutfylt info.
  • Denne må da nullstilles fra et valg under Vilkår for beskatning, Marker "Nullstille for ny nedlasting fra Skatteetaten" og klikk på "Nullstill". 
  • Lagre deretter filen (Oppdraget)
  • Lukk oppdraget (Skattemeldingen)
  • Åpne på nytt før pålogging og nedlasting av ny preutfylt informasjon.
  • De nedlastede tallene i Oppsummering av Skattemelding vil ikke forsvinne når du nullstiller, men knappen "Oppdater" blir synlig for ny nedlasting:

 

Klick nullstill

NO Prefill oppdater