Capego Årsoppgjør - Klientkortet

Dobbeltklikk på en klient i klientlisten for å få tilgang til klientens klientkort

På klientkortet finner du all informasjon og innstillinger om klienten, samt at du ser hvilke oppdrag som ligger på de ulike regnskapsårene/periodene. 

Nyhet! Når du velger periodeavslutning, kan du nå velge om du skal avstemme regnskapet per måned, termin, kvartal, tertial eller halvårlig. 

 

  • Øverst på klientkortet vises generell informasjon om klienten.
  • Du kan endre informasjonen ved å klikke på redigeringspennen.
  • Byrådatakolonnen angir hvem som er ansvarlig for klienten. Her kan du endre klientansvarlig.  

Capego klientkort

  • Deaktivere klienten ved å klikke på Innstillings-knappen (Tannhjulet). Når en klient er deaktivert, er det også mulig å slette klienten.
  • NB! Du må være systemadministrator for å kunne slette klienter.

Caprgo slette klient

  • Gjør klienten privat ved å klikke på Innstillings-knappen (Tannhjulet).
  • Å gjøre klienten privat betyr at ingen andre enn du og andre brukere som er koblet til klienten, kan se klienten i søkefunksjonen i klientlisten.
  • Har du tilgang til en privat klient, så ser du varsel under klientnavnet "Denne klienten er merket som privat, og bare brukere som er koblet til klienten kan se den".

Capego

  • Gjør innstillinger / velg oppgaver du oppretter for klienten: Periodeavslutning og/eller årsoppgjør samt skattemelding. Se manualer for Oppdragsinnstillinger.
  • Velg medarbeidere til oppdraget og angi rettigheter og roller. Se manualen: Administrere brukere og roller.

image-20220909204618-3

 

Velge hvilke periode du ønsker å avstemme

Når du oppretter periodeavslutning, kan du nå velge om du vil avstemme regnskapet månedlig, terminvis, kvartalsvis, tertialvis eller per halvår som vist nedenfor. Man trykker på blyanten til høyre for periodeavslutning for å få dette valget (som vist nedenfor). 

Man kan når som helst gå tilbake og endre type periode.

Om du har valgt måned eller et av de andre valgene ( f. eks. termin, kvartal, tertial eller halvår), står du fritt til å legge til eller fjerne måneder  ved å huke av eller fjerne huk.

 

image-20230317103744-1