Capego Årsoppgjør- Oppdragsinnstillinger

Hvordan opprette nytt regnskapsår, perioderegnskap og avvikende regnskapsår

Hvordan kopiere og slette årsoppgjørsdata

 

Oppdragsinnstillinger på klientkortet

 • Nedre del på klientkortet - Oppdrag - viser ulike innstillinger for det enkelte oppdrag; dvs. hva som gjelder for det aktuelle oppdraget.
 • Du ser to regnskapsår samtidig og kan bla mellom regnskapsårene med pilene.
 • Du kan stille inn om du jobber med periodekontoer eller ikke. Klikk på knappen med rutemønster på og spesifiser om du også vil jobbe med perioderegnskap.

Capego

 

 • Åpne årsavslutningsoppgaven ved å klikke på lenken for Årsavslutning eller på lenkene for den aktuelle måneden, dersom du ønsker å lage perioderegnskap.
 • Oppdrag som inneholder data er merket med blå lenke. Et tomt oppdrag har svart lenke.
 • Pilene < > brukes til å veksle mellom flere perioder.

Capego

 

Opprette regnskapsår

 • Klikk på pilene < > for å velge år og velg deretter Opprett-knappen.
 • Tidligere år opprettes ved å klikke på pilen til venstre og fremtidige på pilen til høyre. Programmet foreslår eldre eller fremtidige regnskapsår ut ifra det regnskapsåret som allerede er opprettet.
 • Skal start- eller sluttdato endres, må dette gjøres manuelt. Det er bare mulig å endre startdato på det første regnskapsåret og sluttdato på det siste.

Capego

 

 • Dersom regnskapsåret er avvikende, regulerer du dette når du oppretter regnskapsåret. 
 • Maksimal lengde er 18 måneder. Dette kan endres etter at regnskapet er opprettet.

Capego

 

Opprette kopi av et oppdrag

 • Dersom du skal jobbe med en eller flere versjoner av et oppdrag, kan du lage kopier av oppdraget.
 • Hold musepekeren ved oppdraget du vil kopiere slik at "hamburger menyen" vises. Velg «Opprett kopi» og navngi kopien.
 • Kopien havner da under den blå pilen nederst og du kan jobbe med den som en vanlig oppgave. En melding vil vises inne i kopien om at det er en kopi du jobber med.

Capego kopier oppdrag

 • For kopien er det en egen innstilling for hvem som skal være autorisert for oppdraget. Husk å legg deg selv og eventuelle andre brukere til oppdraget.

Capego Kopi aarsoppgj

 

Tømme et oppdrag for data (Årsavslutning og/eller Skattemelding)

 • Du kan slette alle data ved å klikke på menyknappen bak oppdraget og velge «Slett data». 
 • Da slettes alle data og du kan begynne på nytt. 
 • En klient som ikke har noen data (alle oppdrag er slettet) kan slettes av Systemadministrator. Se manual: Slette en klient.

Capego slett data

 • Du bekrefter at du ønsker å slette data.

image-20221219175620-1

 • Du får en bekrefteles på at data er slettet.

image-20221219180109-1