Capego Årsoppgjør - Temaer person, ENK

Oversikt skattetemaer personlig skattemelding med/uten ENK

 

Merk:

 

 

Inntekt og formue

  • Hvis inntektsposten eller formuesposten er preutfylt i skattemeldingen, men oppgis i næringsspesifikasjonen, må den skattepliktige huske å sette beløpet til 0 i skattemeldingen. Hvis ikke vil inntekten eller formuen beregnes begge steder.
  • Manglende overføring av formue/gjeld fra virksomheten til skattemeldingen, kan ha årsak i manglende fastsetting av kommune på næringen.

 

12-deler

  • Beregning fungerer bra i Capego Årsoppgjør, men Skatteetaten har problemer med å lese inn når over 6 måneder.
  • Løsning er å legge ved et vedlegg med bekreftelse av antall måneder. Skatteetaten vil oppdatere manuelt. Skatteetaten jobber på å forbedre innsending av 12-deler.

 

Valutakurser

  • Kilde er Skatteetaten/Norges Bank.
  • Hvis du ikke ønsker å bruke utenlandsk valuta, kan du oppgi alt i NOK.
  • Du skal ikke angi NOK i Vilkår for beskatning, uten kun om du ønsker å rapportere i annen funksjonell valuta. Tallene blir da regnet om til valuta som er angitt.

image-20240409131813-1