Capego Årsoppgjør - Migrere fra programvare Årsavslutning

Slik migrerer/importerer du klientens årsregnskap og anleggsregister fra programvare Årsavslutning til Capego Årsoppgjør.

Vi anbefaler å begynne med å importere 2022-filer og deretter starter arbeidet med inntektsåret 2023. 

 

Merk:

 • For alle dine eksisterende kunder, i vår gamle programvare Årsavslutning, kan filene importeres direkte inn i Capego Årsoppgjør.
 • Dersom du har nye kunder for inntektsåret 2023, kan du importere fjoråstallene fra 2022 med hjelp av SAF-t, SIE- og CSV-fil, slik at du har sammenligningstallene innen du starter på årsoppgjøret 2023.
 • Nedenfor beskrives hvordan du kan inkludere anleggsregisteret dersom har dette i program Årsavslutning.
 • Se også egen manual "Migrere fra programvare Skatt".
 • Ved feilmelding "String was not recognized as a valid DateTime", løses dette ved korrekt oppsett i Windows via Instillinger/Settings. Se bilder nedenfor.
 • image-20230221093826-1

  image-20230221094004-2

Arbeidsgang:

 • Logg inn i Capego Årsoppgjør, hvor du først kommer til klientoversikten. 
 • Klikk på + (Ny-knappen), den grønne pluss-knappen øverst på venstre side.

image 24

 • Deretter får du flere valg (til høyre i menyvalget). Velg "Import fra Årsavslutning".

image 25

 • Filutforsker åpner seg og du velger årsavslutningsfilen(*.bks) som skal importeres.

 • Capego Årsoppgjør leser inn filen og de personene som er registrert i styret i "Innstillinger" må knyttes til årsrapport i Årsavslutning:

image 26

 • Sidharth Kohli må i eksempelet knyttes mot en eksisterende rolleinnehaver, eller det må velges ny ved å klikke på plusstegnet.
 • Mikael Bergqvist finnes allerede, og vil automatisk knytte seg mot denne rolleinnehaveren i Capego.
 • Klikk "OK" for å fortsette.

Klientkortet er nå opprettet med oppdrag for 2022 (Årsavslutningsfilen inneholder årsregnskapet for 2022).

 • Capego Årsoppgjør vil automatisk opprette neste regnskapsår (2023).
 • Noter vil også bli importertert fra Årsavslutning.

 

Oppdraget startes ved å klikke på «årsavslutning» under regnskapsåret 2021:

image 27

 • Klikk på menyknappen til venstre for «balanse» for komme til anleggsregisteret

image 28

 • Klikk på "Anleggsregister" for å få opp anleggsregisteret som vist nedenfor:

image 29